Les entranyes de la ciutat: les clavegueres

Coneixerem l'únic tram de les clavegueres de Barcelona que es pot visitar per acostar-nos al cicle de l'aigua a la ciutat i conèixer com funciona. La xarxa de clavegueram garanteix la higiene i la salut pública, evita possibles inundacions i facilita el sanejament de les aigües residuals.
Reflexionarem sobre la importància de l'aigua com a bé escàs i la corresponsabilitat que tenim en el manteniment d'aquest recurs. La nova cultura de l'aigua pot ser una de les respostes als reptes que ens planteja el canvi climàtic i les conseqüències que provoca en la vida quotidiana de les persones.

Amb el suport de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.

Horari: 
Dissabte 16 de setembre de 10.15 a 11.15 h
Dijous 21 de setembre de 13 a 14 h
Dijous 26 d'octubre de 12 a 13 h
Dijous 26 d'octubre de 13 a 14 h
Dissabte 25 de novembre de 10.15 a 11.15 h
Dissabte 25 de novembre d'11.30 a 12.30 h
Dissabte 25 de novembre 12.45 a 13.45 h
Dijous 14 de desembre de 12 a 13 h
Dijous 14 de desembre de 13 a 14 h
Observacions: 

Les normes són obligatòries per tots els participants i el responsable del grup es compromet a fer-les complir. En aquest sentit és especialment important recordar que cal anar vestit amb el cos totalment cobert i sabates tancades.

No es permet fer fotografies o gravacions de vídeo sense consentiment de l’Ajuntament (cal demanar-ho amb antelació). Les persones que no compleixin la normativa no podran accedir a l’interior de les clavegueres. No es permet l’entrada a menors de 8 anys. Consulteu la normativa de seguretat als arxius relacionats.

En cas de pluja, l’activitat s’anul·larà per motius de seguretat i es tornarà a programar un altre dia.

Durada: 1 h.
Nombre màxim de participants: 15 (mínim 10)
Preu: sotmesa a un preu públic. Consulteu les condicions de pagament als arxius relacionats.
Idioma: català
Accessibilitat: no apta per a persones amb mobilitat reduïda

Cap reserva és vàlida sense la confirmació del personal de La Fàbrica del Sol. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació del centre. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva d'activitats s'han de fer amb una previsió mínima de 15 dies.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Arxius relacionats
Punt de trobada: 
Pg. de Sant Joan, 91. Com arribar-hi? metro: Verdaguer (L4 i L5); bus: H10, 6, 19, 33, 34, 50, 51, 55