Derrida i Rancière, espectadors de ‘Hamlet’

Derrida i Rancière, espectadors de ‘Hamlet’
Xavier Bassas

14.12.2017


Dijous, 14 de desembre. A les 19 h, Virreina LAB
Entrada gratuïta. Aforament limitat


Mitjançant el visionament de fragments d’algunes versions fílmiques de Hamlet (d’Edgar G. Ulmer a Els Simpson, passant per les versions de Laurence Olivier, Grigori Kózintsev o Tom Stoppard, entre altres), proposarem una sèrie de reflexions sobre la funció de l’espectre i l’espectralitat en les obres de Jacques Derrida i Jacques Rancière. Començant per les nocions fonamentals de tots dos pensadors, analitzarem progressivament alguns textos en què Derrida i Rancière utilitzen la figura de l’espectre i l’espectralitat per articular un pensament polític. Hi ha una política de l’espectre que ens porta, com a mínim, a dues propostes: una democràcia per venir o una democràcia estètica.

‘Spectres de Marx’, Jacques Derrida
‘Spectres de Marx’, Jacques Derrida
‘Aux bords du politique’, Jacques Rancière
‘Aux bords du politique’, Jacques Rancière

Xavier Bassas (Barcelona, 1978) és filòsof, editor i traductor. És doctor en Llengua Francesa i Filosofia per la Universitat Paris-Sorbonne i la Universitat de Barcelona, on actualment treballa com a docent a la secció d’Estudis Francesos. S’ha dedicat al pensament i l’escriptura de Jean-Luc Marion, Jacques Derrida i Jacques Rancière. Ha escrit diversos textos sobre aquests autors i, així mateix, n’ha traduït nombrosos llibres. Properes publicacions: un llibre titulat Jacques Rancière. L’assaig de la igualtat, a l’editorial Gedisa, i la traducció de Mémoires d’aveugle, de Derrida.