Esteu aquí

Comissions consultives de Districte

Les Comissions Consultives tenen una funció d'efectes informatius i de participació.

Cada Districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, habitualment tres, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hi hagin de tractar. En el cas de les Corts, existeixen:

  •  la Comissió Consultiva de Presidència,
  •  la Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social, i
  •  la Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres.

 

Aquestes comissions es reuneixen de manera ordinària abans de la convocatòria de cada Consell de Districte i són obertes a la ciutadania.