La Barcelona contemporània en deu objectes

Quins són els testimonis materials de la Barcelona contemporània?

La fàbrica Oliva Artés del Poblenou acull l’exposició del MUHBA Interrogar Barcelona. De la industrialització al segle XXI”, un relat que es construeix sobre els dotze grans temes de la ciutat contemporània: industrialització, immigració, treball, metròpoli, infraestructures, metabolisme, societat, governança, capitalitat, imatge, reconversió i innovació. La proposta consisteix en una visita-taller en que els alumnes treballen en equip per conèixer i analitzar les bases de la industrialització a Barcelona a mitjan del segle XVIII i el què va representar per Barcelona; la planificació urbanística i d’infraestructures d’una ciutat que aspirava ser metròpoli al tombant del segle XIX i XX; i la reconversió al segle XX en una ciutat tecnològica i innovadora en el coneixement i en la recerca.

Objectius:

  • Explicar els factors que van propiciar l’inici de la industrialització a Barcelona a mitjan del segle XVIII.
  • Analitzar en quina mesura la industrialització va incidir en la transformació de la societat i la ciutat durant el segle XVIII.
  • Conèixer  el paper que va tenir la planificació urbanística i d’infraestructures per a la constitució de Barcelona com a metròpoli  entre mitjan segle XIX i inicis del segle XX.
  • Analitzar el procés que ha seguit Barcelona durant el darrer terç del segle XX per transformar-se de ciutat industrial en ciutat tecnològica i innovadora en el coneixement i la recerca.

Relacions curriculars:

  • Ús de la periodització convencional i de les convencions de datació i identificació de la durada, simultaneïtat i successió d'esdeveniments històrics.
  • Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.
  • Caracterització d'algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l'anàlisi de les formes d'organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d'altres èpoques històriques.
  • Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur. Valoració de l'intercanvi intergeneracional d'experiències.

Punts de la visita:

  • MUHBA Oliva Artés: Visualització de l’audiovisual sobre la història de Barcelona; visita als 12 àmbits de l’exposició; treball per grups i posada en comú a l’espai central.                                                                                                                                                             

Tipologia d’activitat:

visita i taller 

Nivells recomanats:

cicle superior de Primària

Lloc:

Oliva Artés

Període històric:

època contemporània

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)