Les sis cares del poeta

Visita dinamitzada a Vil·la Joana amb l’objectiu de reconstruir l’univers creatiu de Jacint Verdaguer tot mostrant sis punts de vista diferents de la seva obra: el poeta popular, el poeta viatger, el poeta urbà, el poeta periodista, el poeta religiós i el poeta de la natura. Per acabar, es crearan acròstics poètics a partir de les diferents temàtiques i registres tractats.  

Objectius:

 • Reconstruir l’univers creatiu d’un escriptor.
 • Identificar els trets i les temàtiques més característiques de l’obra de Verdaguer.
 • Destacar la importància que ha tingut Verdaguer per a la llengua i la cultura catalanes.
 • Convertir Jacint Verdaguer en un símbol d’experiència literària universal.
 • Interactuar amb la museografia d’un equipament cultural.
 • Homenatjar Verdaguer tot explorant les possibilitats plàstiques de la seva creació. 

Relacions curriculars:

 • Construir coneixement i pensament social crític en el tractament de la informació.
 • Interpretar i comprendre la realitat que ens envolta.
 • Identificar diferents tipologies de textos, registres i estils.
 • Comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques.
 • Generar coneixement útil mitjançant la interpretació de les fonts.
 • Organitzar, analitzar, sintetitzar i fer deduccions de diferent nivell de complexitat.
 • Transformar les idees en accions per dur a terme projectes individuals o col·lectius.
 • Saber relacionar-se, cooperar i treballar en equip.
 • Fomentar la diversitat de perspectives i consensuar els elements comuns.

Materials:

 • Vídeo de presentació de “Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la Literatura” produït per la comunitat booktuber.
 • Dossier de treball per preparar la visita a Vil·la Joana i propostes de treball posteriors.

Punts de la visita:

 • Jardí. Benvinguda i presentació de l’edifici. Introducció de la figura: vida i obra.
 • Primera planta. Descoberta de les sis cares del poeta.

Tipologia d’activitat

Visita i taller

Nivell recomanat

Primer cicle d’ESO

Punt de trobada

MUHBA Vil·la Joana

Durada

2 hores

Nombre màxim d’alumnes

Grup-classe

Preu

 95 € (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)

Informació i reserves

Adreça electrònica: reservesmuhba@bcn.cat
Tel.: 93 256 21 22. Fax: 93 268 04 54
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.