Verdaguer, la veu del poble

Descoberta activa de la vida i l'obra de Verdaguer amb la finalitat de convertir-lo en un símbol literari universal. Organitzats en cinc grups de treball, s'interactuarà en la museografia de Vil·la Joana per donar resposta a determinades qüestions que es plantejaran a les diferents sales. L'activitat finalitzarà amb un debat obert en què es reflexionarà sobre la importància que el poeta ha tingut per a la llengua i la literatura catalanes. 

Objectius:

 • Destacar la importància que ha tingut Verdaguer per a la llengua i la cultura catalanes.
 • Comprendre l’obra d’un escriptor en el context en què va ser escrita.
 • Descobrir l’impacte mediàtic i popular que va tenir la figura de Verdaguer.
 • Reflexionar sobre el paper que juga un escriptor en la societat actual. 
 • Interpretar la museografia d’un equipament per generar-ne un discurs expositiu.

Relacions curriculars:

 • Analitzar les informacions proporcionades i seleccionar-ne els continguts clau.
 • Contrastar i complementar la informació obtinguda amb la consulta d’altres fonts.
 • Resumir la informació generada per tal de proporcionar un esquema conceptual clar. 
 • Potenciar les possibilitats comunicatives i creatives de les xarxes virtuals.
 • Aprendre a interactuar amb el món des de plataformes 2.0.
 • Planificar una metodologia de recerca. 
 • Establir hipòtesis que permetin donar resposta a possibles enigmes.
 • Actuar amb compromís individual per tal de beneficiar el treball en equip.
 • Interactuar amb la societat i el món en què es viu des d’un punt de vista crític.
 • Fomentar la diversitat de perspectives i consensuar els elements comuns

Materials:

 • Vídeo de presentació de “Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la Literatura” produït per la comunitat booktuber.
 • Dossier de treball per preparar la visita a Vil·la Joana i propostes de treball posteriors.

Punts de la visita:

 • Jardí. Benvinguda i presentació de l’edifici.
 • Vestíbul de l’entrada / Bust de Verdaguer. Introducció de la figura: vida i obra.
 • Primera planta. Investigació i debat al voltant de la figura de Verdaguer.

Tipologia d’activitat

Visita i taller

Nivell recomanat

Segon cicle d’ESO i batxillerat.

Punt de trobada

MUHBA Vil·la Joana

Durada

2 hores

Nombre màxim d’alumnes

Grup-classe

Preu

95 euros (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim).

Informació i reserves

Adreça electrònica: reservesmuhba@bcn.cat
Tel.: 93 256 21 22. Fax: 93 268 04 54
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.