Organigrama

L'organització del Districte de Nou Barris té dos vessants: la política, que recau en la regidora del districte, i l'executiva. En formen part de l'executiva, la gerència, la direcció i els diferents departaments on hi treballen els funcionaris, subjectes a la normativa específica de l'Administració pública.

 

                                                                                               S’organitza segons l’organigrama següent