La Guàrdia Urbana de Barcelona realitza una actuació per a la reducció de la contaminació acústica dels vehicles : Servei de Premsa

La Guàrdia Urbana de Barcelona realitza una actuació per a la reducció de la contaminació acústica dels vehicles

12/08/2011

La Guàrdia Urbana de Barcelona realitza una acció per a la reducció de la contaminació acústica causada pels vehicles a la ciutat. L´actuació es duu a terme en coordinació amb el Departament de control i reducció de la contaminació acústica de l´Àrea de Medi Ambient i es fa amb l´objectiu d´evitar la producció excessiva de sorolls i sensibilitzar i informar als ciutadans sobre aquesta problemàtica, especialment durant els mesos d´estiu.

Durant aquesta setmana, els agents de la Policia de Barcelona realitzen accions de control de soroll dels vehicles, dedicant una especial atenció als que produeixen determinades motocicletes i ciclomotors.

La Guàrdia Urbana patrulla equipada amb sonòmetres i actua contra les infraccions referides als vehicles a motor com:

 La producció de sorolls per defecte del silenciador (en cas que aquest estigui trencat, deteriorat, no sigui reglamentari o no compti amb aquest dispositiu).
 La producció de sorolls per acció voluntària del conductor ( accelerades voluntàries, forçar marxes, etc…).
 Infraccions de moviment que, a més, portin associades increments dels nivells de soroll (excés de velocitat, conduccions temeràries).
 Infraccions relacionades amb la ITV o reformes d´importància no homologades que afectin al nivell sonor del vehicle (tubs d´escapament, etc…).

Els agents de la Policia de Barcelona denuncien sistemàticament les infraccions que es detecten i en els casos en els quals procedeix, s´efectua la immobilització del vehicle.
Des de començament d´any la Guàrdia Urbana ha imposat un total de 1.123 denúncies per conceptes com:

 Vehicles que superen els límits de soroll permesos.
 Forçar marxes o acceleracions brusques
 Circular amb vehicle a motor amb un silenciador ineficaç
 Fer un ús indegut dels senyals acústics

Reforç des de Medi Ambient per fomentar les bones pràctiques entre els motoristes

L´actuació de la Guàrdia Urbana va acompanyada d´una campanya educativa de sensibilització i informació per part de l´Àrea de Medi Ambient, propera en el temps per reforçar el conjunt de l´actuació. Aquesta acció s´inclou en el Pla per a la reducció de la contaminació Acústica 2010-2020 i té com a objectius principals:

? Sensibilitzar els conductors sobre la problemàtica del soroll produït per algunes motocicletes i ciclomotors.
? Afavorir canvis d´actituds entre els conductors.
? Recordar la responsabilitat individual que els conductors tenen sobre el soroll de la seva moto.
? Explicar la importància que té el manteniment i la bona conducció dels vehicles de cara a reduir al màxim el soroll que emeten i promoure accions de canvi i millora.
? Avisar als conductors de si es troben dins dels límits establerts per la normativa.
? Oferir informació sobre les mesures voluntàries que es poden implantar als seus vehicles per reduir la contaminació acústica.

Les accions de sensibilització es realitzen amb l´actuació de 4 promotors ambientals que se situen en diferents punts de la ciutat, a tots els districtes, on es concentra una presència important de motocicletes i ciclomotors o bé es detecten queixes sobre el soroll generat per aquests vehicles, i àrees a l´entorn de centres hospitalaris.

En el marc d´aquesta campanya també s´informa i sensibilitza els conductors de la importància de fer un bon manteniment i una bona conducció dels seus vehicles per tal de reduir al màxim el soroll que emeten, i s´ofereix la possibilitat de mesures voluntàries del soroll dels vehicles i s´informa de si estan dins els límits establerts per normativa. Com d´altres anys, es lliura el material de sensibilització als conductors que accedeixin a la realització de mesures acústiques del tub d´escapament del seu vehicle, una bossa porta casc que els recorda de manera amable que ? El soroll de la teva moto és a les teves mans?.

Enguany, els promotors ambientals han contactat amb 501 conductors de motocicletes i ciclomotors. S´ha sensibilitzat de forma directa i voluntària, realitzant mesuraments sonomètrics, a 421 conductors (més del 80% del total) de motocicletes i ciclomotors. La majoria d´ells, un 51%, tenen entre 35 i 54 anys. Dels 421 mesuraments sonomètrics voluntaris realitzats, el 52% han complert amb els nivells sonors permesos i s´han detectat 22 motocicletes amb tub d´escapament no homologat o modificat (4% del total). Respecte a les característiques dels vehicles, aquest any s´ha observat que les més comuns són les motocicletes de 125cc (42%). La resposta dels usuaris de ciclomotors i motocicletes ha estat en general positiva, tant en la rebuda als promotors com en la col·laboració per a realitzar els mesuraments.Compartiu aquest contingut