Servei de Premsa

Arxiu, Notes de premsa

Barcelona acull la segona trobada de la cimera europea de ciutats per promoure la sostenibilitat de les finances públiques

Barcelona acull aquest dimarts la segona reunió de l’European City Economic and Financial Governance (CEFG) Group. Es tracta d’una cimera de grans ciutats europees liderada per la capital catalana que té per objectiu la promoció i aplicació al continent d’un model de gestió pública de qualitat i un control de les finances públiques rigorós com les millors eines per garantir la competitivitat econòmica i el desenvolupament de polítiques socials i serveis de qualitat.

Després de la seva constitució el passat juny a la localitat holandesa de Maastricht, el grup celebra la seva segona trobada al Barcelona Growth Centre, al districte de la innovació 22@, i les ponències i sessions de treball aniran al voltant de les bones pràctiques de comptabilitat financera i els estàndards públics europeus en aquest àmbit.

La nova reunió d’aquesta cimera europea coincideix amb la celebració del City Innovation Summit (CIS), un espai de debat d’experiències i estratègies innovadores entre 25 ciutats del món que se celebra aquest dilluns i dimarts a Barcelona en el marc de l’Smart City Expo World Congress. De fet, la jornada d’obertura del CIS celebrada ahir va incloure discursos de membres del CEFG Group, com el gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, Jordi Joly, i la directora executiva del Lisbon Council, Ann Mettler.

El CEFG Group està liderat per Barcelona conjuntament amb l’Institut Europeu d’Administració Pública (EIPA), la institució europea líder pel que fa al desenvolupament i formació en gestió pública, que pren part en el projecte com a organitzadora del grup de ciutats. També té el suport i participació de la Comissió Europea, a través d’Eurostat, ja que comparteix els esforços per posar en pràctica les normes comptables europees a tota la Unió Europea. I compta amb el Centre Europeu per la transformació dels Governs, organització que promou l’excel·lència de la gestió pública, i el Lisbon Council, un think tank o grup de generació d’idees al servei de la Comissió Europea que promou i analitza la competitivitat i desenvolupament social i econòmic de la Unió Europea.

Gestió pública exemplar a nivell europeu

Barcelona se situa al capdavant d’aquesta aliança de grans ciutats per posar el seu lideratge i el seu model econòmic i de gestió pública responsable al servei de l’acceleració i la competitivitat d’Europa. Aquest model es basa en una alineació entre l’estratègia política, la capacitat executiva i la gestió de les finances públiques, i se sustenta en mesures econòmiques estructurals aplicades per l’actual Govern municipal. Dues d’elles són la planificació financera i pressupostària formulada d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes (SEC), i el pagament de factures a proveïdors en un màxim de 30 dies. Aquestes decisions garanteixen que les finances es gestionin amb criteris d’estabilitat, solvència, eficiència i liquiditat, eines clau per garantir l’execució de polítiques públiques orientades al progrés social i econòmic de la ciutat.

Per exportar la seva experiència a nivell europeu, la capital catalana va decidir posar en funcionament aquest associació estratègica i d’alt nivell, que constitueix un espai d’aprenentatge mutu en l’àmbit de la governança econòmica i financera. Amb aquest fi, responsables directius i tècnics de les àrees de finances públiques de les ciutats participants discuteixen i analitzen en diverses trobades –les ja celebrades de Maastricht, el 27 de juny, i Barcelona, el 17 i 18 de novembre; i les properes del febrer de 2015, a Hamburg, i el maig de 2015, a Milà– qüestions com les seves pràctiques pressupostàries i la tipologia d’informació utilitzada per valorar la situació financera de governs municipals. Així mateix, s’aborden estàndards mínims d’informació que puguin suposar un marc de comparabilitat entre governs locals europeus, i es valoren les possibles implicacions i efectes de millora que comporta l’adopció dels criteris SEC.

L’objectiu final d’aquestes jornades de treball és conciliar un llenguatge comú i unes pautes de treball que facilitin la implantació de les normes d’harmonització comptable definides per Eurostat. Tot plegat, perquè totes les institucions públiques presentin un compte de resultats en format i metodologia comuns i accessible de forma transparent per tots els ciutadans. Per això, es desenvolupen documents de recomanacions sobre la base dels treballs realitzats, i les principals conclusions o acords seran presentats a les institucions europees com un conjunt de propostes que facilitin la implantació de criteris comptables comuns, així com compartir bones pràctiques i generar orientacions quant a la gestió pressupostària i financera de les administracions públiques del context europeu.


Enviar enllaç a aquesta pàgina

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.