Barcelona impulsa la primera Taula de Salut Mental : Servei de Premsa

Barcelona impulsa la primera Taula de Salut Mental

11/01/2016

El Govern municipal posa en marxa avui la seva estratègia en el camp de la promoció de la salut mental, la prevenció i l’atenció dels problemes i malalties mentals a Barcelona. Avui es constitueix el grup de treball que impulsarà la Taula de Salut Mental de Barcelona. Una taula que com a principal repte es plantejarà l’elaboració del primer Pla de Salut Mental de Barcelona.

Aquest pla implicarà, en el seu procés d’elaboració, totes aquelles organitzacions amb capacitat efectiva d’acció i incidència. La voluntat és establir una estratègia compartida i compromisos d’actuació conjunts. Per aquest motiu el procés de treball que comportarà la definició del pla facilitarà la col·laboració entre les organitzacions del sector, però també la implicació d’altres organitzacions de la ciutat que són rellevants per assolir aquests propòsits. De fet, tant la participació en el procés d’elaboració del pla, com la constitució de la Taula de Salut Mental permetran avançar amb més implicació i coresponsabilitat.

En la primera trobada del grup promotor, per tant, hi participen un total de 43 representants de diferents entitats i institucions. En concret per part de l’Ajuntament de Barcelona:

• L’alcaldessa, Ada Colau
• La tinenta de l’Alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz
• La regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez
• La comissionada de Salut, Gemma Tarafa
• El comissionat d’Educació i Universitats, Miquel Angel Essomba
• El comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària
• Respresentants dels grups polítics de l’oposició
• Representants de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
• Representants de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
• Tècniques de diferents departaments municipals: Serveis Socials, Joventut, Persones Vulnerables, Salut

Pel que fa als assistents d’altres institucions, organitzacions i entitats:

• El Consorci Sanitari de Barcelona
• El Consorci d’Educació
• El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
• L’Acadèmia de Ciències Mèdiques
• Barcelona Salut Mental
• Fundació Congres Català de Salut Mental
• Epidemiologia IMIM
• La Plataforma per la Defensa de l’Atenció Pública
• La Federació de Salut Mental Catalunya
• CAMFIC (Societat catalana de medicina familiar i comunitària)
• Fòrum de Salut Mental
• Consell de Joventut de Barcelona
• Centre d’Higiene Mental les Corts
• Federació Catalana de Drogodependències
A la Taula de Salut Mental es comptarà amb la col•laboració de col•lectius de persones malaltes o organitzacions de familiars; les xarxes d’atenció social i sanitària; les organitzacions i entitats del tercer sector, les empreses i col·lectius de diferents àmbits que siguin rellevants per abordar els diferents reptes d’aquest projecte -inclusió, ocupació, economia social, educació, cultura, esports, persones amb discapacitats, salut laboral, seguretat ciutadana i convivència…- societats científiques, associacions i col•lectius de professionals; persones expertes, i grups polítics.

El Pla de Salut Mental dotarà la ciutat per primera vegada d’un marc de referència comú que identifiqui els criteris i els projectes prioritaris per enfortir el benestar emocional de les persones al llarg del seu cicle vital; per afavorir una resposta millor a les necessitats de les persones amb problemes de salut mental o amb malalties mentals i de les seves famílies, i per facilitar la participació activa de les persones amb problemes de salut mental o amb malalties mentals en totes les dimensions (social, laboral, cívica), i per garantir-ne un tracte respectuós i atent.

En el Pla de Salut Mental de Barcelona se singularitzarà l’abordatge de la salut mental d’infants i adolescents, amb la formalització d’un Pla de Salut Mental per a la Infància i l’Adolescència.Compartiu aquest contingut