Barcelona avança cap a un nou model de Zoo : Servei de Premsa

Barcelona avança cap a un nou model de Zoo

22/12/2016

Es presenten les conclusions del Grup de Treball del Zoo “Model de futur del Zoològic de Barcelona”

S’aposta per un zoològic que basi el seu treball en la conservació d’espècies que estiguin amenaçades o en perill d’extinció, i siguin de la mateixa franja climàtica, en impulsar la recerca que millori la seva situació i en intensificar la funció educativa

El grup de treball aposta definitivament perquè la instal·lació es mantingui en el Parc de la Ciutadella i s’abordin les inversions necessàries a curt termini per impulsar la instal·lació amb aquesta nova perspectiva

Barcelona renúncia a construir un nou delfinari

El trasllat dels quatre dofins que encara hi viuen es farà quan s’asseguri un retir pels animals que garanteixi el seu benestar, un cop analitzades totes les alternatives

El Govern Municipal (BComú i PSC) i els grups municipals ERC i CUP han acordat un posicionament conjunt sobre el delfinari del Zoo de Barcelona

 

L’Ajuntament de Barcelona avança cap a un nou model de Zoo. Aquesta tarda s’ha debatut en el marc del grup de treball “Model de futur del Zoològic de Barcelona” les conclusions de l’informe presentat sobre el model de futur d’aquest equipament.

El model de futur del Parc Zoològic de Barcelona és un objectiu prioritari dins les polítiques de protecció dels animals que vol impulsar el Govern de la ciutat, en el marc del diàleg i el treball conjunt entre totes les persones i des de visions plurals.

El grup de treball es va constituir per generar reflexió i debat, i fer una proposta el més consensuada possible que permeti crear un equipament de referència. El Zoo necessita un canvi i atès que no es tracta d’un equipament més de la ciutat perquè en ell es troben éssers vius, animals, és imprescindible vetllar perquè les decisions que es prenguin siguin responsables, hagin estat consensuades i tinguin continuïtat en el temps.

L’informe presentat aquesta tarda exposa les grans línies de síntesis del model de Zoo, que recull l’expressat per més del 80% dels membres del grup de treball i esdevé una revisió de principis compartits.

 

Els tres eixos del nou model de Zoo

La conservació, la recerca i l’educació són els tres grans eixos sobre els que s’ha de fonamentar el nou model de Zoo de Barcelona.

El Zoo de Barcelona ha de centrar-se en la conservació, anant més enllà de les pròpies instal·lacions i projectant-se en la protecció dels hàbitats. Ha de permetre el coneixement de les espècies, dels hàbitats i dels ecosistemes, la conscienciació sobre els problemes mediambientals, la conservació, l’educació i amb coherència científica i ètica.

El Zoo ha de treballar en la conservació d’espècies, tant autòctones com al·lòctones, que estiguin amenaçades o en perill d’extinció, i siguin de la mateixa franja climàtica, difonent les causes de la seva desaparició. Una tasca orientada també a l’educació, la sensibilització i la de conscienciació.

En la mateixa línia, el Zoo ha de promoure la recerca. Una recerca en captivitat per avaluar i afavorir el benestar animal, prioritzant les espècies autòctones, i una recerca en hàbitats per tal de localitzar les causes dels problemes i donar les respostes que garanteixin la pervivència de les espècies amenaçades. Per a desenvolupar-la, el Zoo ha d’intensificar el seu treball en xarxa amb les universitats i amb altres centres de recerca. L’articulació de les actuacions amb tots els àmbits implicats en recerca permetrà millorar el benestar animal, ajudar a la conservació in situ, ampliar el coneixement de les amenaces en els hàbitats d’origen, imaginar solucions i divulgar el coneixement obtingut.

La conservació i la recerca són prioritàries, però també l’educació, que es considera un aspecte fonamental del Zoo. Una educació que hauria de contemplar, a més de l’aspecte vivencial -especialment amb els infants i el jovent-, el coneixement de la biodiversitat, dels ecosistemes i dels hàbitats, i la presa de consciència de la seva importància i de la repercussió, sobre les altres espècies de la nostra manera d’habitar el món. Una educació que hauria d’estar vinculada a la conservació in situ, a la recuperació dels hàbitats naturals i utilitzant totes les eines actualment a l’abast.

El Grup de Treball també s’ha posicionat favorablement a que la ubicació definitiva del Zoo sigui en el Parc de la Ciutadella.

 

La presència de dofins al Zoo de Barcelona

Atenent a la urgència de prendre una decisió immediata sobre la presència de dofins al Zoo, ateses les condicions insuficients de les instal·lacions, s’ha decidit renunciar a la presència de dofins al Zoo de Barcelona i la instal·lació d’un nou delfinari, en coherència amb el model de Zoo plantejat.

L’avantprojecte del nou delfinari al Zoo de la Ciutadella (plantejat a l’anterior mandat) ja indicava un elevat grau de dificultats en la seva construcció, atesa la seva ubicació a la zona històrica de Barcelona, on una troballa arqueològica no prevista faria impossible complir amb els mínims marcats per l’EAAM (Associació Europea de Mamífers Aquàtics). A més a més, el volum de l’obra hagués suposat durant molts mesos un alt i important volum de sorolls, que haurien comportat un impacte negatiu sobre bona part de les instal·lacions d’animals del Zoo i molt especialment sobre els propis dofins. Igualment l’espai limitat a disposició del Zoo al Parc de la Ciutadella hagués quedat compromès per una eventual ampliació del delfinari actual, cosa que hagués limitat les opcions de disponibilitat d’espai per a millorar el benestar d’altres espècies i impulsar el nou model.

El trasllat dels dofins, inclosos els dos cedits provisionalment a València, es portarà a terme una vegada es trobi un espai que asseguri un retir amb el màxim benestar possible, un cop avaluades les diverses alternatives tècnicament raonades, amb un horitzó temporal curt a l’entorn de l’any 2018, prioritzant un espai que assimili al màxim la vida en un entorn natural, garantint-ne per sobre de tot el seu benestar.

Aquesta tarda, el Govern Municipal (BComú i PSC) i els grups municipals d’ERC i la CUP, han comparegut davant els mitjans per presentar l’acord assolit sobre el delfinari del Zoo de Barcelona.

 

S’adjunta el text de l’acordCompartiu aquest contingut