L’informe sobre l’Estat de la Ciutat radiografia la Barcelona del 2016 : Servei de Premsa

L’informe sobre l’Estat de la Ciutat radiografia la Barcelona del 2016

17/02/2017

L’Informe, que es pot consultar en aquest enllaç, recull indicadors socioeconòmics que mostren una millora del mercat laboral i, a la vegada, un increment de les persones ateses als centres de serveis socials

Barcelona recupera el 68% dels llocs de treball perduts durant la crisi i supera el milió d’afiliats a la Seguretat Social, si bé l’ocupació que es crea és precària, amb un 86% de contractes temporals

L’Informe servirà com a base pel debat el Plenari Extraordinari sobre l’Estat de la Ciutat del proper divendres 24 de febrer

 

L’Ajuntament de Barcelona celebrarà el proper 24 de febrer, a les 9:30 hores, el Plenari Extraordinari sobre l’Estat de la Ciutat abans del Ple ordinari, que tindrà lloc al Saló de Plens Pi i Sunyer. El debat es farà a partir de l’Informe que presentarà el Govern municipal i que servirà com a base per analitzar l’actual situació de la ciutat i les perspectives de cara al futur.

L’Informe recull els principals indicadors socioeconòmics de la ciutat així com dades corresponents a l’Informe de Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible (RFD) per càpita a Barcelona del 2015, publicat recentment, que constata que al llarg de 2015 s’ha frenat el creixement de la polarització que havia avançat de forma ininterrompuda des de 2007, amb un pes relatiu igual de rendes altes i baixes i un lleuger desplaçament de població del segment intermedi cap a les rendes baixes.

La Renda Familiar Disponible (RFD) per càpita a Barcelona es va situar l’any 2015 en 19.775 euros, un 2,9% més que un any enrere. L’augment de la renda es va recolzar en l’enfortiment de la situació econòmica de la ciutat, i en particular de l’augment de l’ocupació. Aquest gir cap a la recuperació de capacitat adquisitiva és significatiu, tenint en compte que per al període de 2010-2015 s’ha calculat una reducció mitjana dels salaris del -6,5 en termes reals.

Ple que fa a la situació econòmica, les dades el PIB trimestral permeten constatar que el creixement econòmic es manté en taxes superiors al 3% anual, amb infraestructures com l’aeroport del Prat que tanquen un any de rècord, tant en nombre de viatgers com en el volum de mercaderies transportades, amb taxes de creixement de dos dígits.

L’any 2016 es constata un creixement excepcional de l’activitat turística. Els registres hotelers de visitants, pernoctacions, ocupació i facturació assoleixen nous màxims històrics, en un context d’oferta i preus moderadament a l’alça. En paral·lel, els allotjaments extrahotelers i les activitats relacionades amb els serveis turístics (com transports, restauració, comerç o cultura) segueixen en expansió.

Pel que fa al mercat laboral, l’Informe recull els indicadors que mostren que baixa l’atur però es manté la precarietat en el mercat laboral. L’any 2016 es va tancar amb 78.864 persones registrades a l’atur, la xifra més baixa des de desembre de 2008. Però la reducció de la desocupació ha afavorit menys al col·lectiu femení i l’atur de llarga durada, amb gairebé 32.000 persones que porten més d’un any sense treballar, suposa el 40,5% del total.

Pel que fa a la qualitat de l’ocupació, la contractació acumulada marca un nou màxim, també per sobre del milió (1.033.074). però d’aquests només el 14% són indefinits. Durant el 2016 més de la meitat de la contractació no ha superat els 3 mesos de durada (52%) i un 60% del total ha estat de durada igual o inferior als 6 mesos.

Es constata l’alça del mercat de l’habitatge, en bona part per al millora de l’ocupació i la recuperació de la renda familiar, que juntament amb la major pressió inversora, empenyen a l’alça el mercat de l’habitatge, amb un total de més de 13.300 transmissions al llarg dels primers onze mesos de 2016, un 16,2% més que el mateix període de 2015, En aquest context expansiu, al 2016 s’ha aprovat la construcció de 945.000 m2 de superfície, la xifra més elevada des de 2008 i un 48,5% superior a la de l’any anterior.

Pel que fa a l’habitatge de lloguer, el lloguer mitjà per m2 va créixer el 2015 gairebé el 9% en relació amb 2014, en una tendència a l’alça dels preus que s’ha mantingut al llarg dels tres primers trimestres de 2016, amb un preu del lloguer mensual mitjà situat en els 786 €/mes (+8,1% anual), i amb tots els districtes registrant valors superiors als del mateix període de 2015.

A finals de 2015, el parc de lloguer públic i en dret de superfície a la ciutat era de 11.445 habitatges, tan sols l’1,7% del parc d’habitatges principals de la ciutat, dels quals prop de 2.500 són de lloguer social.

L’informe recull un conjunt d’indicadors sobre diferents serveis municipals que constata que les persones ateses als centres de serveis socials han estat 77.738, un 4,7% més que el 2015. Tots els districtes han tingut un increment, tot i que destaquen els de Les Corts (11,3%) i Horta-Guinardó (10,3%). Els i les usuàries de teleassistència han estat 81.239 (5,1%), mentre que en el cas dels SAD (serveis d’atenció personal, neteja i àpats a domicili) es constata una estabilització a l’entorn de 19.300 usuaris/es.

 

Consultar l’InformeCompartiu aquest contingut