L’Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca acorden les permutes de terrenys i canvi d’usos que permetran reordenar el sistema penitenciari de Barcelona : Servei de Premsa

L’Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca acorden les permutes de terrenys i canvi d’usos que permetran reordenar el sistema penitenciari de Barcelona

10/03/2017

En virtut del compromís, l’Ajuntament es dotarà de dues parcel·les que se cediran a la Generalitat perquè hi construeixi dos nous centres penitenciaris

És un pas necessari per poder recuperar els espais que ocupen ara les presons Model i de Trinitat Vella per al desenvolupament de nous equipaments municipals i l’augment del parc d’habitatges públics

A més, el polígon de la zona franca veurà restaurat el sòl de zona franca duanera i recuperarà terreny industrial amb els acords Consorci-Ajuntament sobre el sòl penitenciari

L’entesa estipula condicions suspensives lligades a que es produeixin requalificacions urbanístiques compensatòries

 

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el Delegat especial de l’Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, han signat avui un compromís de permutes de terrenys i de canvis d’usos que permetrà avançar en el reordenament del sistema penitenciari de Barcelona.

 

 

Així, l’Ajuntament es dotarà de dues parcel·les que se cediran a la Generalitat de Catalunya perquè hi construeixi dos nous centres penitenciaris, fet que suposa un pas necessari per poder recuperar els espais que ocupen ara les presons Model i de Trinitat Vella per al desenvolupament de nous equipaments municipals i l’augment del parc d’habitatges públics.

A més, l’acord permetrà restaurar el sòl de zona franca duanera que va perdre’s amb el primer projecte de presó Model i també recuperar usos industrials en una altra zona del polígon.

En concret, l’Ajuntament disposarà de forma efectiva de les dues parcel·les per a usos penitenciaris que van anunciar-se recentment en el marc de l’acord amb la Generalitat en matèria d’equipaments penitenciaris. Aquests dos solars acolliran dos nous centres penitenciaris, un de règim obert i un altre de règim ordinari, la construcció dels quals anirà a càrrec de la Generalitat.

El document signat avui reordena usos i compensacions urbanístiques en temes que les dues entitats tenien pendents, i estipula condicions suspensives si no es materialitzen abans del 31 de desembre d’enguany una sèrie d’acords compensatoris de tramitació urbanístico-administrativa.

Així, el Consorci transmetrà via permuta a l’ajuntament el seu domini sobre dues parcel·les del polígon. Una de 20.000 m2 situada al carrer E número 34-36, que acollirà el centre de règim ordinari, i una altra de 6.500 m2 al carrer A número 109 on s’hi implantarà un centre de règim obert.

Paral·lelament, es retornarà l’ús industrial que es va treure l’any 2006 a una nau de Zona Franca Duanera on estava previst anteriorment la construcció d’un nou centre penitenciari, i s’aixecarà la limitació d’usos alimentaris que en 2005 es va imposar a l’illa industrial entre els carrers D, E, 4 i 6 del Polígon.

També es compensarà al Consorci les dues parcel·les permutades a l’Ajuntament, principalment mitjançant el traspàs de sostre d’aprofitament municipal del sector 14 de La Marina, i reduint contraprestacions pendents. En el sector 14 de La Marina es tramitaran la reparcel·lació i modificacions urbanístiques per harmonitzar l’edificabilitat. El valor conjunt de les dues parcel·les penitenciàries s’ha establert en uns 18 milions d’€.

Es dona la circumstància que el proper mes d’abril el Consorci finalitzarà les obres de l’edifici del sector 10 de la Marina que ha d’acollir reallotjats pels canvis urbanístics. Es tracta d’un edifici de 68 habitatges, 44 dels quals seran traspassats a l’Ajuntament de Barcelona per a habitatge de protecció.

 

Urbanitzacio d’Antigues Casernes de Sant Andreu

L’entesa signada entre l’alcaldessa i presidenta del plenari del CZFB Ada Colau i el delegat especial de l’estat al CZFB, Jordi Cornet, també estipula mesures per reprendre l’activitat constructiva a les Antigues Casernes de Sant Andreu.

En execució del protocol signat el 2 de desembre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona es compromet a agilitzar la urbanització íntegra de l’àmbit de les Antigues Casernes de Sant Andreu, i el Consorci, d’altra banda, a iniciar immediatament la construcció de l’edifici de reallotjats de casernes.

Segons l’acord, Ajuntament i Consorci es comprometen a col·laborar per promoure el desenvolupament dels equipaments privats existents a l’àmbit.

Una comissió tècnica amb integrants de les dues entitats vetllarà per la gestió dels expedients derivats de l’acord signat avui. Les parts es comprometen a treballar conjuntament per a la formulació d’expedients de modificació de planejament general en l’àmbit del Polígon industrial, als efectes d’estudiar implantacions d’usos terciaris i de serveis, així com permetre la implantació d’indústries de petita dimensió, i tractar la cessió al municipi dels terrenys dedicats a sistemes i la seva conservació.

 

Documents annexos

Clicant al enllaç següent es pot accedir a un plànol on apareixen les parcel·les dedicades a us penitenciari (en rosa) i els terrenys recuperats per us industrial (en verd la zona franca duanera i en vermell el sòl obert a la indústria general).Compartiu aquest contingut