El Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona acorden integrar al sistema sanitari públic els usuaris de l’antiga mútua municipal PAMEM : Servei de Premsa

El Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona acorden integrar al sistema sanitari públic els usuaris de l’antiga mútua municipal PAMEM

21/04/2017

Els 8.300 afiliats que encara queden al PAMEM s’integraran al sistema de cobertura sanitària universal del Servei Català de la Salut (CatSalut)

L’acord representa un reforç del sistema públic de salut i garanteix l’equitat en els serveis, així com una major cobertura, més proximitat i millor atenció sanitària

Un cop assolit l’acord entre l’Ajuntament i la Generalitat, es continuarà treballant amb els sindicats per acompanyar els usuaris en el procés d’integració

El PAMEM continuarà gestionant serveis d’atenció primària de la xarxa pública i amb el finançament municipal oferirà nous serveis a la ciutadania amb menys recursos

 

Un reforç del sistema sanitari públic i una millor cobertura per a la població. Això és el que han acordat i explicat avui la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona amb la integració al sistema de cobertura sanitària universal del Servei Català de la Salut (CatSalut) dels prop de 8.300 afiliats que encara té l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM, de les sigles originals del Patronato de Asistencia Médica a los Empleados Municipales), un organisme autònom creat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1950 per oferir assistència sanitària al col·lectiu de funcionaris i que en el seu moment de màxima activitat va arribar a atendre més de 32.000 persones.

 

 

Lluny d’aquest passat, el nombre d’afiliats ha anat disminuint progressivament, des que l’any 1993 es va decidir que els nous treballadors que s’incorporaven a l’Ajuntament s’integressin directament a la cobertura del CatSalut, l’organisme creat a Catalunya dos anys abans per garantir l’accés a l’assistència sanitària universal i pública. El PAMEM és avui una entitat pública participada per l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb una proporció del 60% i 40%, respectivament, i adscrita al Consorci Sanitari de Barcelona (CSB).

Hores d’ara encara queden 8.279 afiliats al PAMEM, dels quals 4.368 (53%) són pensionistes o els seus beneficiaris, 2.626 són treballadors municipals i els 1.285 restants són beneficiaris d’aquests treballadors (cònjuges o fills i nets). De fet, en els últims quatre anys s’ha produït un decrement de 5.500 usuaris i el 80% dels treballadors municipals actuals, com la resta de ciutadans de Catalunya, ja estan integrats al sistema de cobertura sanitària universal del CatSalut. Per tant, la integració, que s’iniciarà després de l’aprovació i signatura del conveni corresponent per completar-se a l’estiu, garantirà l’equitat en les prestacions assistencials al conjunt de treballadors municipals.

La possible integració dels usuaris amb cobertura del PAMEM al sistema sanitari públic del CatSalut ha estat un tema recurrent en els últims anys, tot i que fins ara no s’havia posat fil a l’agulla sobre el futur d’un servei clarament deficitari. Aquest dèficit ha anat en augment, com a resultat lògic de la disminució dels afiliats actius i de l’envelliment progressiu de la població adscrita (processos més complexos i major freqüentació dels serveis), fins al punt que es calcula que quan acabi el procés d’integració s’haurà acumulat un deute de 22,8 milions d’euros en els últims anys. L’acord entre l’Ajuntament i el Departament de Salut contempla l’assumpció del deute del PAMEM en una proporció similar a la que tenen les dues institucions en aqueta entitat. Així, el consistori cobrirà dues terceres parts del dèficit i augmentarà en 3,75 milions d’euros la seva aportació a les inversions previstes en el conveni de millora d’equipaments sanitaris de la ciutat signat el juliol del 2016, donat que a banda de la part restant del dèficit el CatSalut assumirà i es farà càrrec, amb els seus propis recursos, de l’assistència sanitària de tots els afiliats del PAMEM.

“És un reforç del sistema sanitari públic català, en el qual creiem fermament”, ha assegurat en la presentació de l’acord l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, acompanyada pel conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Antoni Comín, i la comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa. “El PAMEM és un sistema paral·lel que s’ha anat allargant en el temps i que, tot i que en un principi estava justificat, en el context actual és una anomalia”, ha afegit Colau, que també ha subratllat que el procés d’integració comptarà amb “tot el diàleg amb els sindicats i amb un procés d’acompanyament” dels usuaris que encara mantenen la mútua.

 

Màxim consens

A partir de la presentació de l’acord, ara es continuarà treballant el procés d’integració mantenint el diàleg i el màxim consens amb els sindicats, amb la intenció d’ocasionar les menors molèsties possibles i que s’asseguri la continuïtat en l’atenció de tots els processos mèdics i hospitalaris actualment en marxa. De fet, les dues administracions veuen en aquesta integració una clara millora de l’atenció sanitària, més enllà de la conveniència de fer un ús més racional dels recursos del sistema sanitari públic. Aquesta millora es produirà no només perquè els pacients tindran una xarxa més pròxima i accessible, sinó també perquè la continuïtat assistencial estarà millor garantida. Fins ara els afiliats del PAMEM rebien atenció principalment a la seu central (carrer Viladomat, 127) i ara disposaran de tota la xarxa sanitària pública. A més, aquest nou model garanteix la continuïtat assistencial, és a dir, que els professionals i els centres assistencials treballin de manera coordinada i integral, la qual cosa permetrà millorar entre d’altres el seguiment dels pacients crònics. A banda d’això, cal subratllar que la integració no implica en cap cas pels treballadors municipals la modificació de les seves cotitzacions a la Seguretat Social, les condicions laborals o la jubilació.

 

Serveis complementaris

En paral·lel, l’entitat, transformada en Atenció Primària de Salut Pamem (APS Pamem), continuarà gestionant, com a entitat pública adscrita al Consorci Sanitari de Barcelona i dins del model del CatSalut, quatre equips d’atenció primària (EAP) de la ciutat i un centre d’urgències d’atenció primària (CUAP). A més a més, gràcies a l’alliberament de recursos, l’Ajuntament encarregarà a APS Pamem l’oferta de nous serveis assistencials que es podran posar en marxa a la seu central de l’entitat a l’edifici de Viladomat. Els nous serveis, en fase final d’estudi i definició, estaran orientats principalment a la ciutadania amb pocs recursos econòmics. Per exemple, es preveu poder prestar uns 3.000 tractaments odontològics a l’any i uns 1.000 podològics no coberts per la cartera de serveis del CatSalut a barcelonines i barcelonins derivats des dels serveis socials municipals, així com poder oferir un servei de medicina esportiva en coordinació amb l’Institut Barcelona Esports. “Per primer cop, persones i barris vulnerables de la ciutat podran rebre un serveis de salut complementaris”, ha posat en valor l’alcaldessa Ada Colau. Això, a més a més, garanteix els 22 llocs de feina de l’actual personal del PAMEM, ha afegit la comissionada Gemma Tarafa, que ha xifrat en 2,2 milions d’euros el cost d’aquests nous serveis que s’estan acabant de definir. “L’acord d’avui no és un final, és un inici” d’aquests nous serveis, ha afegit, tot agraint la feina feta per arribar a assolir aquest acord, una “feina que no era senzilla” i que feina anys que estava sobre la taula.

Així doncs, el futur de l’APS Pamem com a organisme autònom local passa per preservar el seu caràcter públic i estar a disposició de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per als nous encàrrecs de serveis sanitaris i de promoció de la salut que puguin determinar les administracions.Compartiu aquest contingut