L’Ajuntament estudiarà definir un pla d’inspecció de les obres per garantir el compliment de les condicions de les llicències : Servei de Premsa

L’Ajuntament estudiarà definir un pla d’inspecció de les obres per garantir el compliment de les condicions de les llicències

12/05/2017

És una de les mesures que es treballaran després d’analitzar els informes encarregats per l’Ajuntament per determinar les causes del trencament d’un mur de la finca del carrer de Llull, 155

Les anàlisis i els estudis geològics realitzats pel CSIC descarten variacions importants en el nivell freàtic de la zona

 

L’Ajuntament estudiarà definir un pla de supervisió i inspecció de les obres que es duguin a terme a la ciutat per augmentar el control i la comprovació que els treballs s’adeqüen a les llicències concedides. El pla es treballarà conjuntament amb els Districtes i la Direcció d’Inspecció, i es preveu que estigui enllestit i es pugui començar a aplicar al mes de setembre. El desplegament d’aquest pla es portarà a terme al districte de Sant Martí, i a la zona del Poblenou i el 22@, a on en els darrers mesos s’està produint un augment de l’activitat constructiva.

A més, es revisaran les condicions generals que s’adjunten a les llicències per actualitzar-les i, si s’escau, completar-les per afegir-hi algun tipus de recordatori de les responsabilitats dels constructors o directors d’obres. Tot plegat, amb la voluntat d’assegurar que les tasques es desenvolupen sempre amb el màxim rigor i seguretat.

Es tracta de les mesures que es prendran després d’analitzar els informes encarregats pel consistori a diverses empreses per determinar les causes dels incidents produïts al carrer de Llull, 155 a mitjans de març, quan es van haver de desallotjar tres edificis d’habitatges en descobrir una esquerda en un mur de contenció situat als fonaments d’un dels edificis.

Els informes encarregats per l’Ajuntament per determinar les causes d’aquest incident indiquen que el problema és local, i no global. No hi ha cap evidència topogràfica ni d’imatges per satèl·lit, o d’anàlisis del freàtic que apunti que hi ha hagut moviments significatius del subsòl de la zona de Poblenou.

L’esvoranc descobert sota la finca del carrer Llull 155 no se sap exactament quina causa té. De fet, pot existir des de fa dècades. Una hipòtesi és que el generés el pou de la finca en mal estat o un mal ús de fa molts anys. En cap cas hi ha evidència que sigui causat per les obres de l’entorn (ni tensors ni palplanxes) ni per fuites de clavegueram o d’escomeses d’aigua (que n’hi ha però a una cota més alta i que per tant no expliquen el forat).

Les vibracions de les palplanxes de l’hotel podrien haver forçat el col·lapse d’una estructura prèvia en mal estat o en equilibri fràgil pel forat de Llull, 155.

Aquests mateixos informes recomanen continuar controlant i observant l’evolució dels edificis del carrer Llull quan es reprenguin les obres dels hotels que es desenvolupen a la vora per descartar nous incidents. A més a més, l’Ajuntament vol arribar fins al final i a data d’avui encara no dóna el tema per tancat. Això no obstant, avui s’ha explicat als veïns en quin moment es troba i els resultats dels estudis i algunes de les mesures que es prendran a partir d’ara, com ara l’encàrrec de noves proves i investigacions, tal com proposen els dictàmens de BAC, i que es faran simultàniament al pla d’inspecció i revisió.

 

Tres estudis encarregats per avaluar les causes i descartar altres incidents semblants

L’Ajuntament de Barcelona va desallotjat de manera preventiva tres edificis del carrer Llull el 15 de març passat quan es va descobrir l’existència d’una esquerda en un mur de contenció al subsòl de l’edifici del carrer Llull 155. A banda de la suspensió cautelar de les obres que s’estaven desenvolupant just al solar del davant, i de les intervencions d’emergència per estabilitzar l’edifici afectat per aquest col·lapse i per comprovar les afectacions i en la resta d’edificis del carrer, el consistori va encarregar diferents estudis per determinar les causes d’aquest incident i per descartar possibles afectacions semblants en altres zones del sector, a on s’estan desenvolupant obres de nova construcció i amb grans dimensions.

Així doncs, s’han elaborat estudis fets per satèl·lit sobre les variacions o moviments de les superfícies de tota la zona de Poblenou, que han donat com a resultat la inexistència de variacions destacables en els mesuraments. També es va encarregar al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) una anàlisi sobre l’evolució del freàtic i sobre el comportament del sòl de l’àrea delimitada entre els carrers Tànger, Àlava, i Selva de Mar, i la zona marítima. Finalment es va sol·licitar a l’enginyeria BEC l’observació directa de la situació dels edificis i de la via pública, així com els moviments de la zona del Poblenou. Aquesta enginyeria ha realitzat els seus estudis amb georadar i amb interferometria làser per radarCompartiu aquest contingut