L’Ajuntament de Barcelona compleix amb el Compromís per Glòries i anuncia la licitació dels túnels viaris fins a la Rambla de Poblenou : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona compleix amb el Compromís per Glòries i anuncia la licitació dels túnels viaris fins a la Rambla de Poblenou

19/07/2017

El Govern municipal ha encarregat l’actualització del projecte d’aquesta infraestructura viària amb l’objectiu de licitar a principis d’octubre la construcció dels dos trams dels túnels

Es treballa per iniciar les obres a principis del 2018 amb la previsió de tenir-los finalitzats el primer trimestre del 2021

La construcció del segon tram de túnel permetrà guanyar en superfície 10 mil m2 d’espai verd i cosir la fractura que separa el barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, el barri del Clot i el barri de Provençals del Poblenou, sumant una nova zona d’estada per la ciutat

 

L’Ajuntament de Barcelona inicia la tramitació administrativa per realitzar la licitació del nou projecte dels túnels de Glòries.

Per dur-ho a terme, Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA) ha encarregat l’actualització del projecte d’aquesta infraestructura viària incloent, per una banda, el projecte de finalització de les obres del tram que estava en construcció, entre c/Castillejos i c/Badajoz i per l’altra, el projecte per a l’execució del tram de túnel que transcorre entre el c/Badajoz i la Rambla de Poblenou. L’actualització permetrà adaptar l’obra que queda pendent d’executar, ajustar aquells aspectes que s’han detectat a partir del coneixement adquirit amb la seva execució i posar al dia els costos i criteris d’aquesta intervenció.

La previsió és disposar del projecte actualitzat d’ambdós trams a partir del mes de setembre amb l’objectiu de portar-lo a aprovació inicial aquest mateix mes i licitar, a continuació, la construcció dels dos trams de túnels, de manera conjunta.

El Govern municipal treballa per iniciar els treballs dels dos trams a principis del 2018 (mes de març), amb una durada prevista de l’obra civil de 32 mesos. D’acord amb el calendari establert, es preveu la posada en funcionament de tota la infraestructura el primer trimestre de l’any 2021 (un cop licitades i executades les obres complementàries d’instal·lacions i acabats). La licitació conjunta dels dos trams de túnels permetrà escurçar els terminis d’execució.

 

Una licitació amb les màximes garanties de qualitat

Per dur a terme aquesta nova licitació, l’Ajuntament de Barcelona introduirà una sèrie de millores respecte als processos que s’havien realitzat anteriorment.

La licitació de l’obra civil, a càrrec de BIMSA, es farà conforme al Decret de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i incorporarà més clàusules mediambientals i clàusules socials de contractació de persones amb dificultats d’inserció en el mercat laboral alhora que es puntuaran criteris de millora salarial i de contractació laboral.

Per altra banda, hi ha una clara voluntat de licitar l’obra per lots amb l’objectiu d’afavorir la diversificació de licitadors i, en aquest sentit, rebaixar la pressió sobre les ofertes econòmiques, que es podria traduir en una reducció de les baixes excessives. Actualment s’està treballant en la definició de la tipologia de lots en funció de diferents variables com ara els àmbits, les solucions tècniques, les tecnologies a utilitzar, la mobilitat i els desviaments…etc. Aquesta avaluació i anàlisi, que s’està duent a terme, portarà a la concreció definitiva del número de lots.

Es calcula que el valor de licitació de l’obra civil dels dos trams de túnels se situarà a l’entorn dels 100 ME (IVA inclòs). A aquest import s’hi haurà de sumar la xifra corresponent a la licitació de les instal·lacions i els serveis, que estarà sobre els 31ME (IVA inclòs).

 

Situació actual

En aquests moments estan finalitzant els tràmits per la liquidació de l’actual contracte, després que el 24 d’abril, el Consell d’Administració de BIMSA notifiqués la rescissió del contracte a la unió temporal d’empreses formada per Romero Gamero, SAU; Benito Arnó e Hijos, SAU; Copisa Constructora Pirenaica, SA i Comsa, SAU, a conseqüència dels endarreriments previstos per causes imputables al contractista i en aplicació del que preveia el propi contracte d’obra. El 16 de juny el contractista va deixar l’obra havent-se executat les tasques de tancament i reforç de la seguretat perimetral.

 

Compromís per Glòries: 10 mil m2 d’espai verd

Amb la decisió de licitar els túnels fins a la Rambla de Poblenou, el Govern municipal dóna resposta al Compromís per Glòries signat l’any 2007 per l’Ajuntament de Barcelona amb les associacions de veïns i veïnes de la Plaça de les Glòries.

Els barris de l’entorn de la Plaça de les Glòries sempre han treballat per la transformació de la Gran Via en una via urbana, eliminant la seva característica d’autopista, i per la desaparició de les estructures viàries elevades que representen barreres entre els barris i una preponderància insostenible del cotxe. En aquest marc es va acordar una solució a partir de la qual el trànsit d’entrada i sortida accedís a la ciutat per la via soterrada i es mantingués en superfície un trànsit que garantís les necessitats de mobilitat entre els diferents barris de l’entorn de la plaça.

La construcció del segon tram de túnel permetrà concloure de manera definitiva una infraestructura llargament reivindicada pels veïns, cosint una fractura urbana i unint el barri del Parc i la Llacuna del Poblenou amb el barri del Clot i el barri de Provençals del Poblenou. La urbanització en superfície suposarà guanyar 10 mil m2 de verd en aquest àmbit de la ciutat, que se sumaran a les 12 hectàrees de superfície global de zona verda del nou Parc de Glòries.

La infraestructura possibilitarà canalitzar el trànsit d’entrada i sortida de la ciutat per sota de la plaça de les Glòries, creant en superfície un important focus de nova centralitat articulat al voltant del conjunt d’equipaments de la plaça i del nou parc.

 

Els túnels de Glòries

Els túnels a l’àmbit de la plaça de les Glòries són uns túnels urbans -dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia. Els túnels segueixen la traça de Gran Via i passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de. França-Sants.

El primer tram de túnel (longitud 508 m) està situat entre c/Castillejos i c/Badajoz, amb boques al c/Castillejos i a meitat de l’illa Badajoz- Ciutat de Granada. És el tram més profund, i passarà per sota els túnels ferroviaris, arribant a 25 metres sota la rasant de la plaça.

El segon tram de túnel (longitud 449 m) anirà del c/Badajoz a la Rambla del Poblenou, serà un tram completament rectilini i amb la mateixa secció en ambdós sentits que discorrerà a una profunditat mitjana d’uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via. Hi haurà sortides d’evacuació directes a l’exterior cada 200 m.Compartiu aquest contingut