L’Arxiu de la Ciutat de Barcelona tindrà la seva seu a Can Batlló : Servei de Premsa

L’Arxiu de la Ciutat de Barcelona tindrà la seva seu a Can Batlló

27/07/2017

El nou equipament s’ubicarà a la nau central del recinte industrial i entrarà en funcionament l’any 2022

Gairebé 17.000 m2 destinats a la conservació, la consulta i la difusió de la documentació de la ciutat que reforçaran la imatge de Barcelona com a ciutat dels arxius i del patrimoni documental, fotogràfic i audiovisual

El nou equipament acollirà els més de 50 quilòmetres de documentació dels 21 arxius i dependències municipals, des dels pergamins dels segle XIII fins als documents nascuts digitalment

 

L’Ajuntament de Barcelona unificarà l’actual xarxa d’arxius en un gran equipament d’àmbit de ciutat a la nau central de l’antic recinte industrial de Can Batlló, la seu de l’Arxiu de la Ciutat.

 

L’Arxiu inicia un nou camí per oferir el millor servei al públic amb la proposta d’unes instal·lacions que permetran l’atenció i les funcions que necessita un centre d’aquestes característiques.

El nou equipament possibilitarà unir en una única instal·lació els més de 50 quilòmetres de documentació dispersa entre els 21 centres d’arxiu i les dependències municipals, i establir un nou model més obert a tota la ciutadania amb un programa cultural renovat. El nou edifici tindrà una capacitat de creixement suficient, com a mínim, per als propers 30 anys.

La creació d’un equipament arxivístic de referència com a centre de memòria, transparència i accés a la informació esdevé una aposta de futur que permetrà:

– Reunir en un únic equipament tots els fons i col·leccions documentals actualment dispersos en diversos centres com a conseqüència de les divisions realitzades per manca d’un espai central i amb espai suficient per als ingressos pendents.

– Esdevenir un centre de referència a nivell internacional que aposta per la innovació metodològica i la qualitat dels programes i serveis als usuaris.

– Concentrar en un únic edifici els serveis que s’ofereixen amb l’objectiu de ser més eficaços i reforçar la imatge de Barcelona com a ciutat dels arxius i del patrimoni fotogràfic i audiovisual.

– Oferir una nova línia expositiva per divulgar el patrimoni fotogràfic documental i artístic i audiovisual dels barris de la ciutat

– Evitar els riscos de pèrdua d’informació, de litigis per manca de proves documentals i la pèrdua de patrimoni històric.

– Protegir la documentació municipal amb valor patrimonial, i garantir les mesures de seguretat de la documentació confidencial.,.

– Contribuir des del patrimoni documental a enfortir la memòria històrica i la consciència d’una ciutadania crítica per a l’enriquiment cultural col·lectiu de la ciutat.

L’Arxiu de la Ciutat és una aposta clara per la transparència i per l’accés a la documentació com a expressió real dels serveis als que té accés la ciutadania, i assegurar a les persones el dret a la informació.

Es pretén oferir un millor servei a la ciutadania des d’un únic centre de consulta de la informació i els documents., En aquest marc, s’impulsaran polítiques de difusió per intensificar l’acció expositiva centrada especialment en la fotografia i es pretén un apropament al món educatiu i familiar amb l’organització d’ activitats divulgatives que incorporin, entre d’altres, les aportacions que han fet els moviments socials i les persones.

L’equipament també vol esdevenir un espai de memòria històrica del territori amb el qual té la voluntat de compartir el seu espai. La memòria dels barris, la història, la formació i la cultura seran alguns dels eixos que articularan les activitats que es programaran.

L’Arxiu Municipal de Barcelona està format per 21 centres. Molts d’aquests equipaments necessiten més espai per conservar la documentació pendent d’ingressar, per oferir uns serveis eficients a la ciutadania, per facilitar la difusió dels seus fons i per contribuir a la recerca de la història de Barcelona.

Actualment, els centres d’arxiu presenten manca d’espai per a l’ingrés de documentació, tant de naturalesa municipal com privada i necessiten una millora substancial de les condicions de seguretat i conservació de les instal·lacions. Al llarg dels anys s’han efectuat algunes inversions aïllades i insuficients per solucionar el problema de l’espai, però sense una visió global, fet que ha provocat que alguns centres hagin d’externalitzar la documentació municipal a empreses de custòdia externa.

Cal tenir en compte que Barcelona és de les poques ciutats europees que encara té una dispersió de centres i serveis adreçats a la ciutadania en matèria d’informació i documents públics.

 

Gairebé 17.000 m2 destinats a l’accés a la informació, a la cultura i a la memòria històrica

La nau central és l’únic element de tot el conjunt de Can Batlló que està catalogat com a Bé cultural d’interès local (nivell B). El planejament urbanístic manté aquest nivell de protecció, així com també la seva qualificació urbanística com a sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació.

Aquest espai es transformarà en un edifici funcional i amb tecnologia punta que reunirà en un únic equipament els més de 50 quilòmetres de documentació, 4 milions de fotografies i milers de documents gràfics i cartogràfics, entre d’altres que actualment es troben dispersos entre els 21 centres d’arxiu i les dependències municipals.

L’equipament tindrà una superfície útil aproximada de 17.000 m2 (sobre una superfície total de 21.000 m2 construïts). Serà un espai cultural i de memòria històrica, emblemàtic, innovador i sostenible, que garantirà les necessitats de conservació del patrimoni documental i transmetrà una imatge d’espai proper, acollidor i obert a l’entorn.

La construcció de l’Arxiu, que aplegarà tots els fons documentals és també un estalvi econòmic ja que es racionalitzen espais i serveis. El pressupost del nou equipament és d’uns 47 milions d’euros: 9,1 milions per a l’Arxiu pròpiament i 37,7 milions destinats a la rehabilitació de la nau.

La Comissió de Govern va aprovar ahir encarregar a BIMSA la licitació de l’avantprojecte i el projecte bàsic. Es preveu que a finals del mandat s’aprovi definitivament el projecte.

Can Batlló és un punt neuràlgic del Districte de Sants-Montjuic que està en ple procés de renovació i transformació per tal de dotar-lo d’usos públics.

Per aquest motiu el projecte de l’Arxiu serà compartit amb els veïns i les diferents associacions per tal que aquesta sigui una iniciativa participada.

L’espai es dividirà en dues àrees, la pública i la interna:

 

Àrea Pública

– Espai d’informació i acollida: atenció i informació al públic; espai expositiu; zona de descans de l’usuari amb cafeteria; guarda-roba; botiga i llibreria; i zona interior d’aparcament de bicicletes.

 

– Espai de difusió:
* Les noves instal·lacions disposaran d’un espai expositiu que permetrà continuar amb la sòlida programació d’exposicions de fotografia a partir dels fons propis, i també acollir-ne d’altres de producció i fons aliens d’interès per a la història de la fotografia i de Barcelona. La nova línia expositiva afavorirà la divulgació del patrimoni fotogràfic dels barris de la ciutat i la possibilitat de noves donacions i ingressos al fons de l’Arxiu de la Ciutat.
* Espai Bruniquer: Zona destinada a la creació d’un espai interactiu amb un recorregut per la història de la ciutat a través dels documents conservats a l’arxiu.
* Sales d’exposicions: tres sales que permetran organitzar exposicions temàtiques sobre els fons i les col·leccions documentals conservats a l’Arxiu
* Auditori: sala d’actes on s’acolliran activitats com ara conferències, presentacions, taules rodones, projeccions, etc., amb una capacitat per a 150 persones.
* Espai polivalent: complementari a la sala d’actes per a la realització d’activitats de petit format amb una capacitat per a 50 persones.
* Aules didàctiques: destinades als serveis pedagògics i altres activitats formatives com tallers, seminaris, cursos, activitats escolars, etc.

 

– Espai de consulta de documents: és la zona on els usuaris consulten els documents. Es divideix en la sala de consulta general; sala d’investigadors; sala de consulta de fotografia i audiovisuals; sales de treball per a grups; consulta de catàlegs; cabines de consulta de microfilms i de suports fílmics, digitals i sonors;; espai per a maquinària d’auto reproducció i impressores; espai de distribució de la documentació; i zona de fitxers.

 

Àrea interna

– Espai de conservació dels documents: és el nucli central de l’Arxiu i ha de comptar amb les condicions ambientals de temperatura i humitat estables i constants per garantir la preservació dels documents segons les característiques dels suports: manuscrits, fotografies, etc. Els dipòsits documentals disposaran d’un sistema específic de seguretat i d’extinció d’incendis per micranebulització de partícules d’aigua.

– Espai d’ingrés de la documentació: formen part d’aquest espai el moll de càrrega i descàrrega de documents (amb capacitat per entrada de camions), la sala de recepció de documents i els muntacàrregues.

– Espai de tractament de documents: sala de neteja i de desinfecció; sala de tractament; sala de descripció; laboratori de conservació preventiva i restauració; tallers de reprografia i digitalització; laboratori de fotografia i audiovisuals; i magatzem del material de conservació.

– Espai de direcció i administració: despatxos i sales de reunions

– Espai de serveis i logística: sala d’instal·lacions, estació central de seguretat, tallers de manteniment de l’edifici, magatzems, etc.

 

L’Arxiu Municipal va atendre més de 55.000 usuaris l’any 2016

L’Arxiu Municipal de Barcelona té el seu origen al segle XIII, amb la creació del govern municipal de la ciutat, i en l’actualitat està format per 21 centres amb diferents característiques i volum documental:

– Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona: Conserva la documentació de l’Administració municipal des de la creació del règim municipal barceloní fins al primer terç del segle XIX, i qualsevol altre fons documental, bibliogràfic i hemerogràfic d’interès per a la història de la ciutat.

– Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona: Custodia la documentació de l’Administració municipal a partir del primer terç del segle XIX fins a l’actualitat. També exerceix aquestes funcions pel que fa a altres fons institucionals del mateix període.

– Arxiu Fotogràfic de Barcelona: custodia els fons fotogràfics de l’Administració municipal, i els fons i col·leccions fotogràfiques d’altra procedència i d’interès per a la història de la ciutat i del conjunt de Catalunya, així com també per a la pròpia història de la fotografia.

– Arxius municipals dels Districtes: Custodien els documents generats per l’Administració dels districtes, els derivats de les transferències de competències, els fons històrics dels antics municipis i qualsevol altre fons i col·lecció d’interès per a la història dels seus barris.

– Arxius centrals de les àrees o sectors, organismes autònoms, empreses o altres ens municipals: fan accessible la documentació semiactiva procedent de les oficines a les quals donen servei.

És important destacar que part d’alguns arxius de les àrees centrals i de Districte es troben fora de Barcelona, en locals d’Òdena i de Sant Sadurní d’Anoia. Aquests fons estan externalitzats per empreses privades per la falta d’espai en els propis arxius dels que depenen.

Igualment, una part de l’Arxiu Central de Cultura i de l’Arxiu Històric de la Ciutat es conserven en una nau de la Zona Franca. També per la falta d’espai de les seves seus.

Durant el 2016, l’Arxiu Municipal va atendre de manera personalitzada un total de 55.750 usuaris. En total es van consultar 234.016 documents. A aquestes xifres cal sumar les 170 mil visites rebudes als webs, amb un total de 120.000 visitants i més de 949.000 pàgines visualitzades.

També es van dur a terme 179 activitats de difusió entre visites, tallers, jornades, exposicions, etc., a les quals van participar 92.026 persones. Entre els anys 2012 i 2016, l’Arxiu de la Ciutat ha organitzat 955 activitats culturals amb una assistència total de 400.115 persones.

El personal fix dels centres d’arxiu està format per 88 persones, a més d’altres professionals que formen part dels serveis externalitzats. En total, l’Arxiu té una plantilla de treballadors, -entre fixos, temporals i puntuals-, a l’entorn de 146 persones.Compartiu aquest contingut