En marxa un paquet d’obres de 5,7M per millorar i rehabilitar el patrimoni i els entorns del Park Güell : Servei de Premsa

En marxa un paquet d’obres de 5,7M per millorar i rehabilitar el patrimoni i els entorns del Park Güell

03/08/2017

L’Ajuntament desenvolupa a partir d’aquest estiu un conjunt d’actuacions de manteniment i renovació d’elements de la zona monumental i d’àrees de l’entorn del parc

A l’interior de la zona patrimonial es completarà la reparació del sostre de la Sala Hipòstila, es remodelarà la Font de la Sarva i es restaurarà el viaducte de Baix i l’exterior del banc perimetral de la plaça de la Natura

A l’entorn de la zona monumental es rehabilitaran les escales de Pompeu Fabra, es condicionarà la baixada de la Glòria i es millorarà l’accessibilitat a l’entrada del parc per recuperar l’àmbit com a mirador i espai d’esbarjo

Al districte d’Horta-Guinardó, es millorarà la xarxa de sanejament s’arranjarà els entorns del camp de futbol del CD Carmel, i es repararà el sistema de drenatge d’escorrenties superficials

També s’actuarà sobre el camí de la Pressió, l’itinerari de la biodiversitat i les àrees de jocs infantils, així com la Font de Sant Salvador, la zona d’accés al parc pel Forat del Vent i les escales de connexió entre aquest punt i el barri del Coll

 

L’Ajuntament de Barcelona engega aquest estiu un paquet d’actuacions de manteniment, rehabilitació i millora del patrimoni arquitectònic del Park Güell i dels entorns valorat en un total de 5.738.132,20 euros. Es tracta d’un conjunt de projectes que s’emmarquen en les intervencions que el consistori duu a terme per garantir el bon estat i la conservació de les zones d’accés.

En concret, es desenvoluparan vuit projectes, que formen part de tots els que gestiona l’empresa Barcelona Serveis Municipals (BSM) per encàrrec de l’Ajuntament dins del marc de la regulació d’accés al recinte, i que s’impulsen conjuntament amb l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, els Districtes de Gràcia i Horta-Guinardó. En total, aquest paquet global disposa d’una aportació de 10,6 milions d’euros.

La inversió és fruit del retorn que es fa als barris de l’entorn del parc dels ingressos provinents de la zona regulada. La regulació té com a objectiu millorar la gestió de l’afluència de visitants i promoure la rehabilitació i tractament dels materials sensibles d’Antoni Gaudí, reconeguts com a Patrimoni Mundial de la UNESCO de la ciutat. Com a conseqüència de la regulació posada en marxa el 25 d’octubre de 2013, la zona de l’eix monumental del Park Güell ha passat dels aproximadament nou milions de visitants estimats l’any 2012 als 2,9 milions visitants l’any 2016.

 

Impermeabilització de la plaça de la Natura i la Sala Hipòstila

Quant a la zona monumental, aquest juliol ja han començat les obres de reparació de la impermeabilització i de la recollida d’aigües de la plaça de la Natura del Park Güell. Duraran set mesos, i s’hi destinaran 884.332,07 euros (IVA inclòs).

En concret, es construirà un sistema de drenatge nou que reculli les aigües pluvials de la superfície de la plaça i per impermeabilitzar el sostre de la Sala Hipòstila. Aquest nou sistema es connectarà a la xarxa de pluvials existents que condueix l’aigua a la cisterna ubicada sota la Sala Hipòstila.

 

 

La Font de Sant Salvador i el Forat del Vent

Un altre dels projectes preveu la millora i el realçament de la zona de la Font de Sant Salvador i els entorns, a la zona forestal del parc, que disposa d’un pressupost de 598.962,27 euros (IVA inclòs) i s’estima que les obres comencin a finals d’agost i durin sis mesos. D’una banda, es restaurarà el conjunt format per la font, els paraments frontals i laterals, la ceràmica, el canal i vas d’aigua, els paviments i revestiments, i es respectarà el tipus de materials i acabats actuals.

També es desenvoluparan actuacions sobre la superfície del paviment de sauló de la zona d’accés al parc pel Forat del Vent, on quan plou es produeixen embassaments d’aigua perquè actualment està erosionada i rebaixada. Per això, es recuperarà el nivell original del pendent del paviment per aconseguir una evacuació d’aigua adequada. I les escales de connexió entre el Forat del Vent i el barri del Coll es restauraran per adequar el ritme dels esglaons i fer-los més còmodes per als usuaris.

 

El camí de la Pressió, les àrees de jocs infantils i l’itinerari de la biodiversitat

Encara dins de l’àmbit de la zona monumental, un total de 1.006.556,94 euros serviran per actuar sobre el camí de la Pressió, les àrees de jocs infantils i l’itinerari de la diversitat. En aquest cas, els treballs començaran el gener del 2018 i s’allargaran uns nou mesos. Al camí de la Pressió es modificarà l’accés 1 per salvar el desnivell existent i fer-lo accessible, i es definirà un nou traçat que endreci visualment el seu aspecte. L’amplada passarà a ser d’un mínim de 2 metres, el pendent serà continu en tot el recorregut i es renovarà el paviment del camí.

Pel que fa a les dues àrees de jocs infantils de la part baixa del parc, es condicionaran els camins amb paviment més resistent al desgast produït per l’aigua i es repararan les zones de sauló degradat. A més, es renovarà el tram d’escales entre les dues àrees i es reconfigurarà el tram inferior del camí per permetre el pas dels vehicles de manteniment. S’aprofitarà per redefinir les terrasses inferiors, s’augmentarà la capacitat d’ús d’estada i es dotarà la zona d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials.

I a l’itinerari de la biodiversitat, s’excavarà el terra per ubicar una caixa de paviment nova formada per terreny natural i sauló. Es preveu delimitar la totalitat del recorregut de l’itinerari amb la col·locació a la banda de mar i a la de muntanya de troncs d’arbrat per replantar amb vegetació aquests punts i frenar així l’escorrentia de l’aigua i evitar l’erosió del terreny. Finalment, es col·locaran baranes per obstaculitzar el pas dels vianants fora de l’àmbit de l’itinerari cap a la zona d’estada i jocs infantils superior.

 

Sala Hipòstila, Font de la Sarva, viaducte de Baix i plaça de la Natura

A més, s’ha dotat amb 1.365.668,57 euros un projecte per intervenir en elements que formen part dels béns immobles integrats dins del patrimoni i la zona monumental del Park Güell. Les actuacions començaran a principis d’any vinent i duraran uns setze mesos.

Així, es durà a terme l’obertura i la remodelació de la Font de la Sarva, ubicada a la paret de tancament de la Sala Hipòstila, que actualment no es pot veure. Un cop s’hagi renovat la font integralment i se’n millorin aspectes com ara l’accés i la il·luminació, els visitants podran contemplar aquest espai.

A la Sala Hipòstila es finalitzarà el procés de restauració de les cúpules interiors, que junt amb l’actuació ja conclosa de restauració dels medallons permetrà retrobar el disseny original amb un estat òptim de consolidació i estètica. D’altra banda, se substituirà la trapa al terra de la sala i l’escala d’accés interior des de la cisterna per un nou sistema d’entrada de dimensions més grans i hidràulic i una nova escala interior que hi faciliti l’accés.

La part exterior del banc de la zona monumental serà restaurada gràcies a una actuació integral sobre les peces de trencadís. Es faran servir materials i processos ja utilitzats en altres zones del parc i sota els criteris del Departament de Patrimoni Arquitectònic de l’àrea d’Ecologia Urbana. Així mateix, al viaducte de Baix es reforçarà l’estructura de les baranes i es recuperarà el seu aspecte original.

 

Les escales de l’avinguda de Pompeu Fabra i la baixada de la Glòria

Pel que fa als entorns de la zona monumental, ja s’ha començat a rehabilitar les escales de l’avinguda de Pompeu Fabra. S’invertiran 178.713,19€ a arranjar la mateixa escala, els trams, els replans, les baranes i les contencions laterals, i els treballs duraran tres mesos.

I a la baixada de la Glòria, des del juliol ja s’estan fent treballs de condicionament per soterrar diversos serveis que transcorren disposats aèriament en el recorregut de les escales mecàniques, tot plegat amb una inversió de 131.721,86€. Totes aquestes intervencions tindran una durada aproximada de tres mesos.

Per acabar, a partir de setembre es millorarà l’accessibilitat a l’entrada del Park Güell i es recuperarà aquesta part com a mirador i espai d’esbarjo. S’hi destinaran 397.399,09€ i està previst que la intervenció es finalitzi en quatre mesos i mig.

 

Millores a l’entorn del camp de futbol del CD Carmel i altres

També a l’agost, començaran les actuacions per millorar els entorns del Park Güell al districte d’Horta-Guinardó. En concret, es millorarà el drenatge d’escorrenties superficials i la xarxa sanejament, i s’arranjarà el perímetre del camp de futbol del CD Carmel. Els treballs finalitzaran al cap de tres mesos i mig, i rebran una inversió de 782.163,66€.

A banda, es destina un total de 392.614,55 a altres tasques, entre elles catalogar els elements arquitectònics i naturals del Park Güell, l’assistència tècnica i la coordinació dels treballs i el control arqueològic de les obres que es duen a terme.Compartiu aquest contingut