Barcelona Activa només gestionarà i publicarà ofertes de feina amb salaris de més de 1.000 euros i contractes de 6 mesos com a mínim : Servei de Premsa

Barcelona Activa només gestionarà i publicarà ofertes de feina amb salaris de més de 1.000 euros i contractes de 6 mesos com a mínim

27/09/2017

S’han fixat els nous criteris per a una ocupació de qualitat en un protocol que ha de servir com a mecanisme per impulsar oportunitats laborals no discriminatòries, d’una durada mínima de 6 mesos i amb una retribució salarial d’almenys 13.000 euros anuals

Es tracta d’una mesura exemplaritzant per orientar el mercat de treball de la ciutat que s’emmarca en l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona i que compta amb el suport dels agents sindicals

Més d’un miler de persones es van incorporar l’any passat al món laboral a través dels processos d’intermediació que es fan des de l’agència municipal per cobrir vacants a empreses de la ciutat i l’Àrea Metropolitana

En aquesta línia, Barcelona Activa també està incorporant criteris socials i laborals per garantir que les empreses que guanyen una licitació paguin salaris de més de 1.000 euros

 

Barcelona Activa ha definit un nou protocol que recull els criteris per gestionar i publicar una oferta de feina a través dels serveis d’intermediació laboral disponible per a les empreses amb vacants a la ciutat o l’Àrea Metropolitana.

Es tracta d’un mecanisme més per orientar el mercat de treball i assegurar que, amb recursos municipals, s’impulsa una ocupació de qualitat. A partir d’ara, s’atendran només peticions d’empreses que ofereixin un salari superior a 1.000 euros, contractes d’almenys 6 mesos de durada i condicions laborals no discriminatòries. De la mateixa manera, al web Barcelona Treball tampoc es publicarà cap oferta que no s’ajusti a aquests requisits mínims.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha subratllat que amb aquesta mesura es vol disminuir la temporalitat i garantir un treball digne. “Avancem cap a un segell de qualitat de la ciutat. Totes les empreses que vulguin operar a Barcelona son benvingudes si respecten unes condicions laborals mínimes, d’estabilitat laboral, de salaris”. Pisarello ha recordat que l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana treballen amb l’objectiu d’establir un salari mínim de referència perquè “ningú guanyi menys de mil euros, una situació inacceptable”, i per això, ha recordat estan treballant amb actors socials i econòmics per aconseguir-ho.

Aquesta nova mesura, que s’emmarca en l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona, compta amb el suport dels agents sindicals i ha de servir per lluitar contra la precarietat dels contractes de feina, una de les prioritats de l’actual govern de l’Ajuntament.

 

Mecanismes per impulsar una ocupació de qualitat, estable i no discriminatòria

Les condicions que Barcelona Activa ha definit per garantir la qualitat de les ofertes de feina que gestionarà són:

a) No s’acceptaran vacants que vulnerin els drets civils, és a dir, que incloguin aspectes de discriminació per raó d’edat, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnica, religió, pertinença cultural, salut, diversitat funcional o condició econòmica o social o de qualsevol altra índole. Només es tindran en compte aquestes variables en cas que s’exigeixi per poder-se acollir a determinats incentius a la contractació.
b) Es tindrà en compte que els contractes que s’ofereixen siguin indefinits, de pràctiques, de formació i aprenentatge o bé temporals. En aquest cas, la durada de l’Obra o Servei haurà de ser d’almenys 6 mesos, a excepció de les vacants per cobrir llocs de feina estacionals que llavors s’analitzaran cas per cas; les ofertes de substitució de baixes maternals o mèdiques que podran ser de 16 setmanes; els contractes de relleu o els que incorporen els criteris de les clàusules socials per afavorir la inserció de persones en situació d’exclusió social i/o de col·lectius en situació de vulnerabilitat.
c) Els salaris que s’ofereixin hauran de ser, com a mínim, de 1.088,56 euros bruts al mes en el cas de jornades completes, el que equival a 13.062,72 euros bruts en el còmput anual. En aquest sentit, les empreses comptem amb el suport expert de l’equip d’intermediació i prospecció de Barcelona Activa per definir les retribucions més adients en cada cas.
d) Així mateix, en aquest protocol també s’estableix que l’agència municipal només gestionarà processos directament amb les empreses finalistes, que estiguin vinculats a vacants reals a la ciutat o l’Àrea Metropolitana i, preferentment, derivarà candidats donats d’alta a la borsa d’usuaris dels serveis d’ocupació municipals.

Barcelona Activa compta amb un “Servei de Cerca de persones treballadores”, un equip de prospecció empresarial per detectar vacants de feina i gestiona també processos d’intermediació a mida a través d’esdeveniments de reclutament. S’ofereix suport per identificar vacants, reclutar personal i pre-seleccionar i enviar candidatures que s’ajustin als perfils professionals buscats.

Durant el 2016, més d’un miler de persones s’han incorporat al mercat laboral a través d’aquests processos d’intermediació, el que representa un increment de gairebé 300 insercions més que l’any anterior.

 

La contractació pública, un altre canal per garantir una ocupació de qualitat

A més, en aquesta línia i amb l’objectiu d’impulsar una actuació municipal exemplaritzant, Barcelona Activa ja ha començat també a incorporar els criteris socials i laborals de la Guia de contractació pública sostenible a les licitacions que publica. D’aquesta manera, ha pogut garantir que, a través de la contractació pública, les empreses adjudicatàries paguin salaris superiors als 1.000 euros mensuals i les persones treballadores comptin amb estabilitat laboral i disposin de facilitats per conciliar.Compartiu aquest contingut