El Pla de Barris obre les escoles al veïnat : Servei de Premsa

El Pla de Barris obre les escoles al veïnat

09/02/2018

El Pla de Barris injecta un total de 28,3M€ milions d’euros en projectes vinculats a l’educació i a la cultura, 20,2 dels quals seran per inversió en centres per adequar-los als nous projectes educatius

El Pla de Barris abordarà de manera integral la relació entre els àmbits educatius i culturals amb un centenar de projectes que es desplegaran de manera prioritària a l’Eix Besòs

Els centres educatius comptaran amb 61 professionals no docents per completar l’atenció a l’alumnat: psicòlegs, educadors, tècnics d’integració social, monitors, especialistes en audició i llenguatge, o especialistes en trastorns del desenvolupament i la conducta

L’Impuls del Pla de Barris permetrà convertir diversos centres educatius en espais culturals de proximitat

 

El Pla de Barris ja està totalment implantat en 16 barris de la ciutat per intervenir en les zones de la ciutat amb major concentració de vulnerabilitat social i actuar en els àmbits d’educació, drets socials, activitat econòmica i ecologia urbana. En la lluita contra les desigualtats que s’ha fixat com a objectiu el Pla de Barris, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Cultura de Barcelona desenvolupen un centenar d’actuacions en els barris amb un percentatge més alt de població vulnerable. L’Ajuntament de Barcelona invertirà un total de 28,3 milions d’euros en aquests projectes: 19,6 milions en inversió, 600.000 per TIC, 7,1 milions pel projecte d´escoles enriquides, i 1 milió per programes culturals-educatius.

 

Decarregar document en format PDFCompartiu aquest contingut