L’Ajuntament de Barcelona destina 2,3M€ a una nova edició d’ajuts per promoure l’economia de proximitat i l’economia social i solidària : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona destina 2,3M€ a una nova edició d’ajuts per promoure l’economia de proximitat i l’economia social i solidària

30/04/2019

Del 29 d’abril al 29 de maig s’obre una nova convocatòria de les línies d’ajut d’Impulsem el que Fas i Enfortim l’Economia Social i Solidària

Barcelona Activa incorpora noves modalitats d’ajuts permetran finançar projectes empresarials que s’estableixin en locals buits dels barris de Roquetes i Trinitat Nova o que impulsin un model agroalimentari sostenible

Pel que fa a l’economia social i solidària es creen unes modalitats per fomentar la intercooperació entre entitats de primer nivell, les pràctiques d’estudiants i accions de recerca aplicada i sistematització de pràctiques, per ser replicades

Fins el proper 29 de maig l’Ajuntament de Barcelona té oberta una nova convocatòria de les línies d’ajuts d’Impulsem el que Fas i Enfortim l’Economia Social i Solidària, amb una dotació total de 2,3M€, per subvencionar projectes que fomenten l’economia als barris i districtes, la innovació socioeconòmica, el turisme sostenible i l’economia social i solidària.

En el cas dels ajuts que dona Barcelona Activa per promoure l’activitat econòmica, Impulsem el que Fas, en aquesta tercera edició destaca la introducció d’una nova modalitat d’ajuts a projectes que impulsin un model agroalimentari sostenible i a finançar projectes empresarials que s’estableixin en locals buits dels barris de Roquetes i Trinitat Nova, en col·laboració amb el Pla de Barris.

En el cas dels ajuts que s’atorguen des de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, enguany hi ha unes noves modalitat per fomentar la intercooperació entre les entitats de primer nivell, les pràctiques d’estudiants universitaris i estudiants de formació dual de FP en entitats i empreses de l’ESS i accions de recerca aplicada i sistematització de pràctiques, per ser replicades.

Ambdós programes fomenten l’ocupació, l’emprenedoria, l’empresa, la creació d’activitat econòmica, el turisme responsable, les economies comunitàries, la innovació social i digital i, en el cas, de l’economia social i solidària es pretén reforçar les iniciatives d’empreses i entitats. Les dues línies de finançament s’emmarquen en l’aposta per impulsar una economia més plural reforçant l’economia de proximitat i l’economia social i solidària.

1,5 milions d’euros per projectes d’economia de proximitat

En el cas d’Impulsem el que fas, que arriba a la tercera convocatòria, té un pressupost de sortida de 1,5 milions d’euros, i posa en marxa una nova modalitat que s’anomena Models agroalimentaris sostenibles, dirigida a projectes que impulsin un model agroalimentari just, saludable i sostenible a la ciutat. Aquesta nova modalitat s’emmarca en l’Estratègia d’Impuls de Política Alimentària i contempla el suport a projectes de promoció de productes locals als mercats municipals, supermercats cooperatius, horts comunitaris o plataformes de distribució de producte de pagès, per exemple. Aquesta modalitat se suma als ajuts ja consolidats adreçats a crear empresa al territori, a fomentar la innovació socioeconòmica amb arrelament als barris, a promoure l’emprenedoria o a impulsar projectes de turisme sostenible.

Específicament en la Modalitat 1, d’Ajuts a la creació d’empreses, es destinarà una part del crèdit disponible per finançar projectes empresarials que s’estableixin en locals buits dels barris de Roquetes i Trinitat Nova, en col•laboració amb el Pla de Barris.

El projectes presentats han de complir obligatòriament amb uns requisits respecte a la contractació de persones, com ara, els salaris han de ser igual o superior a 1.088,56 euros bruts mensuals, i les persones vinculades íntegrament a projectes de 6 a 12 mesos i a jornada completa hauran de tenir un contracte de treball mínim de 6 mesos.

Així mateix, els projectes subvencionats no podran ser exactament iguals que el de l’any anterior. Hauran de justificar la incorporació d’innovacions substancials o bé que siguin una evolució lògica de l’anterior projecte finançat. El procediment per tramitar sol•licituds serà exclusivament electrònica a través del Portal de Tràmits.

Pel que fa a la modalitat de Turisme Responsable es subvencionaran projectes de turisme que impulsin l’activitat econòmica dels barris, fomentin l’emprenedoria i l’empresa responsable, promoguin l’ocupació de qualitat, generin nova activitat amb valor compartit i enforteixin el retorn social i l’arrelament del turisme als territoris. També es valoren els projectes empresarials innovadors i els que potenciïn l’efecte multiplicador del turisme i reforcin els vincles entre diferents sectors estratègics, amb especial atenció a l’economia social i solidària.

La modalitat d’Innovació Social digital, impulsada conjuntament amb el Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital està centrada en el foment d’empreses i entitats amb impacte social en el territori a través de la tecnologia. Pretén, de la mà d’emprenedors socials, comunitats, el món acadèmic, el moviment Maker – o fabricants de la nova era digital- subvencionar projectes educatius i d’inclusió digital, l’economia circular, l’eficiència energètica, l’apoderament de les dones en el món tecnològic i ús de les dades amb fins públics o socials.

Més informació de la convocatòria al web: barcelonactiva.cat/impulsemelquefas

800.000 euros per fomentar l’economia social i d’interès públic

En el cas de la convocatòria Enfortim l’Economia Social i Solidària enguany es destinen un total de 800.000,00€ per a subvencionar projectes o activitats que fomentin activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019, com la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

La convocatòria d’enguany s’ha reformulat, de manera que es potencia: a l’àmbit d’acompanyament i formació, les modalitats per tal que, iniciatives, empreses i entitats puguin reforçar els seus projectes en la millora de gestió, de producció, d’obertura de noves línies de negoci i a l’escalabilitat dels projectes; a l’àmbit d’intercooperació, que també, les entitats i projectes de primer nivell, puguin, entre d’altres, constituir de cooperatives de segon grau, grups cooperatius en sectors estratègics i d’interès, com el consum responsable, circuits curts d’alimentació, l’impuls del REC (moneda ciutadana de Barcelona), mobilitat sostenible, energia, habitatge, tèxtil sostenible i cures; i a l’àmbit de comunicació i recerca, es prioritzen les accions de recerca aplicada i sistematització de pràctiques, per ser replicades a l’àmbit de l’economia social i, i que siguin rellevants per la transformació social

En són destinatàries les entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col•laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat que acompleixin els requisits de les bases i convocatòria. També poden optar als ajuts les entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, entitats de segon i tercer nivell que contribueixin a l’assoliment del Pla d’Impuls de l’ESS. També agrupacions de persones pel que fa a projectes d’Economia Social i Solidària, concretament d’economia comunitària o col•laborativa de procomú, que no estan formalitzats amb forma jurídica.

Els projectes s’han d’iniciar l’any 2019 i poden tenir una durada màxima de 12 mesos. Entre el 26 d’abril i el 16 de maig es faran una desena de sessions informatives a diferents equipaments de la ciutat per explicar els requisits o tràmits per optar a les subvencions

Per a més informació veure el web: barcelona.cat/subvencionsESS

El llançament de la convocatòria 2019 coincideix amb la plena execució dels projectes subvencionats de la convocatòria 2018, on s’han finançat un total de 223 projectes d’economia de proximitat i d’economia social amb una injecció de 3,1M€ per part de l’Ajuntament de Barcelona.

D’una banda, a través de Barcelona Activa la convocatòria d’ajuts ha permès finançar 97 projectes arrelats al territori que impulsen un model d’innovació social que incideixen en el desenvolupament i la dinamització de l’economia local de Barcelona. De l’altre, les subvencions Enfortim l’Economia Social i Solidaria adreçades a la promoció i reforç de l’ESS han permès acompanyar un total de 126 projectes, d’un total de 316 presentats, amb uns ajuts per valor total de 840.000 euros.Compartiu aquest contingut