Enquesta de Victimització 2019 : Servei de Premsa

Enquesta de Victimització 2019

15/10/2019

L’Enquesta de Victimització de Barcelona (EVB) es realitza amb caràcter anual des de l’any 1984. Es tracta d’un instrument per a la mesura de la delinqüència a la ciutat, que recull les informacions que aporten les persones que s’han vist afectades (les víctimes) i l’opinió dels ciutadans de Barcelona sobre la seguretat ciutadana i la convivència.

L’Enquesta investiga, per una banda, els fets objectius que han succeït als entrevistats en el decurs de l’any anterior, i per l’altra, la seva percepció de seguretat a la ciutat i al barri. Per aquest motiu, les dades referides als fets esdevinguts corresponen a l’any 2018, mentre que els indicadors de percepció responen a l’opinió de l’entrevistat en el moment de l’entrevista (2019).

Les dades de l’Enquesta assenyalen que els barcelonins aproven el nivell de seguretat tant a la ciutat com al barri, amb notes del 5.2 i del 5.9 respectivament.

http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/ca/documents?combine=&tid=121Compartiu aquest contingut