Mesures de govern

* Els continguts d’aquesta secció formen part de l'anterior mandat, alguns encara són vigents.