Les mesures de govern són un instrument d'informació del Govern municipal que presenten accions d'interès general.

Barcelona, capital mundial de l'alimentació sostenible 2021

El Districte de Sant Andreu aprova la línia estratègica de govern per impulsar un model de consum capaç de preservar i regenerar els recursos naturals i els ecosistemes.

Pla de Desenvolupament econòmic de Sant Andreu

Mesura que té per objectiu global recuperar i enfortir l’economia del Districte a tres anys vista, a partir d’un escenari com l’actual que encara presenta moltes incerteses. 

Pla de xoc de suport al comerç de proximitat

Aquesta mesura de govern neix amb l’esperit d’impulsar i consolidar el teixit comercial i econòmic de Sant Andreu després d’uns mesos molt complicats arrel de la crisi sanitària.

Consell Educatiu de Districte

Impuls al projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona una capital de la innovació pedagògica.

Sant Andreu per l'Esport

Sant Andreu per l'esport

El Districte vol que la igualtat d'accés a l'activitat física sigui un dret bàsic a l'abast de tota la població.

Memòria històrica

Memòria històrica

Creació d'una comissió de treball sobre la memòria històrica del Districte de Sant Andreu.