Les mesures de govern són un instrument d'informació del Govern municipal que presenten accions d'interès general.

Consell Educatiu de Districte

Impuls al projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona una capital de la innovació pedagògica.

Sant Andreu per l'Esport

Sant Andreu per l'esport

El Districte vol que la igualtat d'accés a l'activitat física sigui un dret bàsic a l'abast de tota la població.

Memòria històrica

Memòria històrica

Creació d'una comissió de treball sobre la memòria històrica del Districte de Sant Andreu.

Barcelona ciutat refugi

Barcelona, ciutat refugi

Creació d'una comissió de treball per a gestionar la participació del Districte de Sant Andreu.

Mesura de govern per promocionar una vida saludable

Recull un seguit d’actuacions adreçades a la millora i foment dels hàbits saludables

Mesura de govern pel Dret a l'Habitatge

L’objectiu és garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la construcció d’un servei públic