Les mesures de govern són un instrument d'informació del Govern municipal que presenten accions d'interès general.

Estratègia d'inclusió al Districte de Sant Andreu

Mesura de govern per fomentar l'accessibilitat a totes les iniciatives del Districte de Sant Andreu. 

Pla de Ciència Districte de Sant Andreu

L'objectiu és que la política municipal de ciència i universitats trobi una traducció concreta a cadascun dels barris per esdevenir un vertader vehicle que apropi la ciència a tots els veïns i veïnes.

Promoció de l'esport al Districte de Sant Andreu

Aquesta Mesura de Govern vol marcar les línies i actuacions necessàries per dotar a les entitats esportives i escoles del districte d’espais adients per realitzar les seves activitats esportives.

Mesura de govern per la diversitat sexual i de gènere del Districte de Sant Andreu

D’acord amb les polítiques dutes a terme per l’Ajuntament de Barcelona, considerem que les realitats del col·lectiu LGTBI s’han de treballar de manera transversal i des d’una mirada feminista.

Barcelona, capital mundial de l'alimentació sostenible 2021

El Districte de Sant Andreu aprova la línia estratègica de govern per impulsar un model de consum capaç de preservar i regenerar els recursos naturals i els ecosistemes.

Pla de Desenvolupament econòmic de Sant Andreu

Mesura que té per objectiu global recuperar i enfortir l’economia del Districte a tres anys vista, a partir d’un escenari com l’actual que encara presenta moltes incerteses.