L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • Marta Villanueva Cendán
  Regidora del Districte
 • Maria Gas de Cid
  Gerència del Districte
  • Miguel Ángel Arcos Morales
   Guàrdia Urbana
  • Laura Martínez Miragall
   Direcció de Serveis Generals
   • Eva Busón Torroja
    Departament de Recursos Interns
   • Lourdes Hurtado Torralba
    Departament de Serveis - Jurídic - Secretaria
   • Judit Vives Soler
    Departament de Comunicació
  • Lucas M. Martinez Chito
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Enric Serra Batiste
   Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic
   • Mireia Rossell Potau
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Carles Casals Sánchez
    Departament de Llicències i Inspecció