Per contraure un matrimoni civil, l’autoritat competent a l’Ajuntament de Barcelona és l’alcalde o alcaldessa, que, al mateix temps, delega aquesta funció en els regidors i les regidores.

La cerimònia té lloc a la seu del Districte, plaça d'Orfila,1 a la sala Andreu Cortinas, que té un aforament per a trenta persones i que està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. El temps aproximat de la cerimònia és de deu a dotze minuts.

Quins dies es fan els casaments?

Els casaments es fan un dia al mes, els divendres, de les 17.00 a les 19.30 hores. El maig, juny, juliol i setembre també es fan un dissabte, de les 11.30 a les 14.30 hores, excepte el mes d'agost que no se'n fan.

Hi ha una previsió de dates que podeu mirar en aquest calendari només a l'efecte de consulta.

En primer lloc, cal iniciar l’expedient de matrimoni civil. Aquest document s’expedeix únicament al Registre Civil de la ciutat on està empadronat un o els dos membres de la parella.

En segon lloc, heu de sol·licitar la data de celebració del casament civil. Els tràmits es poden fer per internet, i també presencialment, amb cita prèvia, a les oficines d'atenció ciutadana.

En breu, rebreu la resposta de la disponibilitat, segons el calendari de reserves del Districte. Per poder fer la reserva, es imprescindible que presenteu tota la documentació sol·licitada.

Un cop fet el tràmit, ens posarem en contacte amb vosaltres per concretar dia i hora per a una reunió/entrevista per telèfon o correu electrònic, i us facilitarem més informació de l’organització de la cerimònia.

En cas que s'anul·li la cerimònia, cal fer la comunicació al més aviat possible al correu electrònic casaments_santandreu@bcn.cat, indicant-hi sempre el nom i el DNI.

La sala està dotada amb equips de megafonia i de reproducció de música de lliure ús per part de la parella contraent (sense cost).

El Districte disposa de diferents peces musicals preestablertes. En cas que els contraents vulguin alguna música concreta, hauran de fer-la arribar en format MP3 en un llapis USB el dia del casament.

La Sala Andreu Cortinas és la sala de plens del Districte i està composta de dues parts: l’espai del públic, que és el que s’utilitzarà durant les cerimònies de casament, i les cadires dels consellers. Entrant a mà dreta hi ha una rampa, i a mà esquerra, unes escales amb un petit desnivell.

El Districte no disposa de servei de fotografia o vídeo.

Si els contraents volen aquest servei, hauran de gestionar-lo i assumir-ne el cost.

La sala no estarà decorada. Si els contraents la volen decorar, poden sol·licitar, a càrrec seu, una decoració floral concreta. Aquesta decoració s’haurà de mantenir durant tot el dia de casaments per no perjudicar la celebració dels altres casaments que s’han de celebrar aquell dia.

Durant la cerimònia, només està permès l'estacionament del cotxe dels nuvis a la porta de la seu del Districte.

Per a la resta de convidats, recomanem que us informeu sobre els aparcaments i el transport públic existent a la zona.