Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Laia Ortiz Castellví

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora

Regidora del districte de Sant Andreu
Segona tinenta d'alcaldia
Direcció de l'Àrea de Drets Socials
Regidora Portaveu del Grup Municipal de B Comú

Montserrat Benedí i Altés

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Presidenta

Presidenta del Districte de Sant Andreu
Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal d'ERC
Presidenta de la Comissió de Drets Socials
Cultura i Esports
Regidora adscrita a Nou Barris
Regidora adscrita a Sants Montjuïc

Carina Mejías Sánchez

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Sant Andreu
Regidora Cap del Grup Municipal de C's
Presidenta de la Comissió d'Economia i Hisenda
Regidora adscrita al Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Xavier Mulleras Vinzia

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Sant Andreu
Regidor Portaveu del Grup Municipal del PP
Regidor adscrit al Districte de l'Eixample
Regidor adscrit al Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Regidor adscrit al Districte de Gràcia
Regidor adscrit al Districte de Sant Martí

Jaume Ciurana i Llevadot

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Sant Andreu
Regidor Portaveu del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT)

Blanca Port Gimeno

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Consellera

Consellera del grup muncipal BComú-E

Gerard Sentís Garcés

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Josep Alberjón Fumanal

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

José María Fanlo Ruiz

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Elvira Juncosa i Román

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup muncipal BComú-E

Felipe López-Aranguren Quiñones

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Jordi Gimeno Pérez

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Iván Altimira Miralles

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

Conseller

Conseller del grup muncipal CUP-Capgirem Barcelona

Carlos Rodríguez i Escuredo

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 47.000

Conseller

Conseller del grup muncipal ERC-AM

Joaquim Pañart Sánchez

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Conseller

Conseller del grup muncipal ERC-AM

Antonio Fortes Gutiérrez

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal PSC-CP

Ivan Marzá Viola

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 51.950

Conseller

Conseller del grup muncipal PSC-CP

Josep Vilà i Servià

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal Demòcrata (PDeCAT)

Maria Ximena Gadea Pintos

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup muncipal Demòcrata (PDeCAT)

Roger Mestre i Fàbregas

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal Demòcrata (PDeCAT)

Anna Satorra Sansano

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Conseller del grup muncipal Demòcrata (PDeCAT)

Marcos Rodríguez Hernández

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Conseller

Conseller del grup muncipal C's

Jordi Obón Cabré

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal C's

Carmen Santana González

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup muncipal PP