Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Gerard Sentís Garcés
Gerard Sentís Garcés
Barcelona en comú

Gerard Sentís Garcés

Conseller tècnic

Carlos Rodríguez Escuredo
Carlos Rodríguez Escuredo
ERC

Carlos Rodríguez Escuredo

Conseller assessor de la Presidència del Districte

Iván Marzá Viola
Iván Marzá Viola
PSC

Iván Marzá Viola

Conseller coordinador general

Anna García Escrig
Anna García Escrig
Valents

Anna García Escrig

Consellera