El Districte de Sant Andreu ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Pla de barris de la Trinitat Vella

És una iniciativa municipal que, en col·laboració amb els veïns i veïnes i amb una dotació pressupostària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per millorar condicions de vida de la població de la Trinitat Vella.

Pla de barris del Bon Pastor i Baró de Viver

És una iniciativa municipal que, en col·laboració amb els veïns i veïnes i amb una dotació pressupostària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per millorar condicions de vida de la població dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver.