El districte de Sant Andreu, d’origen agrícola, evolució industrial i molta tradició comercial, es transforma a gran velocitat. Els canvis milloren els antics espais industrials i els integren al Sant Andreu de tota la vida, el de la plaça del Mercadal o de l’església de Sant Andreu de Palomar. Un districte on es fon el caràcter més modern i innovador de Barcelona amb la presència d’un nucli antic que viu aliè a tants canvis, on la vida comercial i cultural, herència d’un barri obrer i molt reivindicatiu, ofereix entreteniment de tota mena al veïnat i als visitants.

L’arribada del tren d’alta velocitat (AVE) a Sant Andreu, on tindrà una de les dues parades a Barcelona a la nova estació de la Sagrera, significarà un abans i un després per al districte.

Els canvis urbanístics previstos, vinculats a aquest projecte, ja han començat a marcar la seva realitat territorial. Les transformacions afectaran la part baixa dels barris de la Sagrera i de Sant Andreu i el límit entre aquest darrer i els barris del Bon Pastor i de Baró de Viver, al llarg del gran parc lineal que seguirà tot el traçat del tren. El barri del Congrés i els Indians (en record dels catalans que van fer fortuna a les colònies americanes i després hi van tornar), el de Navas, al sud del districte, i el de la Trinitat Vella, al nord, no tindran desenvolupaments urbans vinculats a l’AVE als seus territoris.

El nucli antic de Sant Andreu es manté compacte, amb més de 52.000 habitants. El Bon Pastor està afectat, també, per un gran projecte urbanístic de reforma pel qual, de moment, s’està reubicant els habitants del conjunt de les Cases Barates en noves edificacions situades a la mateixa zona.

Els barris de Sant Andreu

La Sagrera

El barri de la Sagrera té dues zones diferenciades: la part més nova, sobre l’avinguda Meridiana, i el nucli antic, a l’entorn de la plaça de Masadas.

El Bon Pastor

Les primeres mencions del Bon Pastor són del segle XII, gràcies a l’impuls que va donar el rec Comtal a la indústria molinera i als conreus de regadiu.

La Trinitat Vella

La Trinitat Vella està generant un nou espai públic de qualitat, que s'adapta a les necessitats del veïnat i en revitalitza el teixit comercial i social.

Baró de Viver

El barri de Baró de Viver, un dels quatre conjunts de Cases Barates de Barcelona, es va construir en terrenys comprats a la marquesa de Castellvell.

El Congrés i els Indians

Barri nascut arran del Congrés Eucarístic Internacional del 1952 (Congrés) i dels catalans que van tornar de les Amèriques (Indians).

Navas

El barri de Navas és el més recent del districte. S’estén per part dels antics territoris del Clot i de la Sagrera, a banda i banda de l’avinguda Meridiana.

Sant Andreu de Palomar

Sant Andreu de Palomar és el nucli més antic del districte, amb més de mil anys d’història.

Dades estadístiques del districte

Habitants
148.560
Superfície
656,50 ha
Densitat de població
226 hab./ha