Notícies

Conjunt industrial del segle XVIII a les obres del carrer Comtal 13 i carrer d’Estruc 4-6

Localitzat un conjunt industrial del segle XVIII a les obres del carrer Comtal, 13, carrer d’Estruc, 4-6, i carrer de les Moles, 3 (districte de Ciutat Vella)

16 desembre, 2013 , fa 7 anys | 5.690 visites

Des del passat 22 de juliol de 2013, amb motiu de la rehabilitació de l’edifici localitzat a les finques compreses pel carrer Comtal, 13, carrer d’Estruc, 4-6, i carrer de les Moles, 3 (districte de Ciutat Vella), s’estan duent a terme el control i l’excavació arqueològica dels rebaixos realitzats en el subsòl d’aquestes finques, sota la direcció de l’arqueòloga Vanessa Muñoz (Fragments).

Tot i que els treballs encara es troben en procés, i per tant totes les conclusions són preliminars,  les tasques fins ara realitzades han permès documentar les restes d’un important conjunt industrial del segle XVIII. En concret, estaríem parlant de dos forns i les seves cambres de treball, que foren amortitzats per un enderroc de finals del segle XVIII, i que va permetre la seva excepcional conservació. La recerca de paral.lels han permès concretar la seva funció, conjunt que estaria relacionat amb la indústria del sabó. Segons la documentació consultada, semblaria ser que a finals del segle XVIII, en aquest mateix carrer, exisita una fàbrica de sabó tou i de pedra, propietat del senyor Feliu Permanyer, però per motius d’higiene i males olors, aquesta fàbrica fou clausurada, i traslladada fora muralles.

L’estudi històric-arquitectònic de la finca núm. 13 del carrer Comtal efectuat per Francesc Caballé i Reinald Gonzàlez  indica que molt probablement aquesta finca formava un conjunt amb les finques dels carrers Estruc 4, Comtal 15 i Moles 3, ja des de 1796, moment en que es documenta un projecte d’obra d’aquestes tres parcel·les, que, tot i que Estruc 6 no surt anomenada, es pot comprovar que arquitectònicament té un tractament formal i estructural idèntic a Estruc 4. Les quatre finques apareixen totes dins una mateixa propietat al 1845, documentalment parlant.

Per tant, semblaria ser que la data d’amortització d’aquests dos forns i la seva cambra de treball es correspondria amb aquesta reforma del 1796, sense que es pugui indicar encara una data de construcció més precisa que dins del segle XVIII.

Els treballs arqueològics van finalitzar el mes de gener sota la direcció de l’arqueòloga Adriana Vilardell (Fragments).

 

 

Compartiu l'article

 • Google +
 • Forns segle XVIII

  Vista dels dos forns del segle XVIII localitzats a la finca del carrer Comtal, 13 (Foto: Vanesa Muñoz, Fragments)

 • Forn segle XVIII

  Vista d'un dels dos forns del segle XVIII (Foto: Vanesa Muñoz, Fragments)

 • Forn segle XVIII

  Vista cenital d'un dels dos forns del segle XVIII (Foto: Vanesa Muñoz, Fragments)

 • Forn del segle XVIII

  Vista cenital d'un dels dos forns del segle XVIII (Foto: Vanesa Muñoz, Fragments)

 • Comtal 13. Cambra treball

  Vista general de la cambra de treball dels dos forns de l'obra del carrer Comtal 13. Foto: Servei d'Arqueologia de Barcelona

 • Comtal 13. Cambra treball

  Vista de la façana de la cambra de treball d'un dels dos forns de l'obra del carrer Comtal 13. Foto: Servei d'Arqueologia de Barcelona

 • Comtal 13. Escala d'accès

  Escala d'accès a la cambra de treball dels dos forns del carrer Comtal 13. Foto: Servei d'Arqueologia de Barcelona

 • Comtal 13. Cambra de treball

  Vista general d'un dels dipòsits de la cambra de treball dels dos forns de l'obra del carrer Comtal 13. Foto: Servei d'Arqueologia de Barcelona

Altres notícies