Notícies

Una inscripció romana a la Vil·la del Pont del Treball Digne, la Sagrera

Un nou element exhumat que ajuda a avançar en el coneixement de la història d’època romana de la nostra ciutat.

15 octubre, 2012 , fa 11 anys | 3.870 visites

Durant l’any 2013, entre moltes de les troballes singulars dutes a terme a la vil·la romana, cal destacar una resta epigràfica, reutilitzada com a material constructiu en un mur, d’època tardoantiga de la zona rústica, el que és la zona productiva de la vil·la.

Es tracta d’una placa no motllurada de gres de Montjuic, d’època molt antiga, es pot remuntar al moment de fundació de la colònia Bàrcino per l’emperador Octavi August. Datació que es pot fer pel tipus de lletres i la puntuació .

Segons una primera avaluació de la Dra. Isabel Rodà, és tracta d’una làpida funerària, on consten dos difunts en nominatiu, primer un home i el segon una dona de noms incomplerts. La transcripció seria:
– – – – – –
[- – -]VS . Q(uinti) . L(ibertus)
[- – -]MVS
[- – -]A . Q(uinti) . F(ilia)
[- – -]TANA

Per l’estat de la inscripció no és possible reconstruir l’onomàstica complerta, ja que queden només les terminacions dels noms i hi ha molts cognoms (cognomina) acabats en -mus i -tana.

Aquesta troballa reafirma la importància que té l’epigrafia de Bàrcino per avançar en el coneixement de la societat romana i dels diversos individus que la conformaven. Aquesta darrera descoberta continua fent veure la fluida relació entre lliberts i nascuts lliures, en una societat molt oberta.

Així mateix cal destacar que la presència d’inscripcions en una vil·la emfatitza el seu protagonisme.

Compartiu l'article

  • Google +
  • Làpida funeraria epigrafiada d'època altimperial (Foto: Servei d'Arqueologia de Barcelona)

    Làpida funeraria epigrafiada d'època altimperial (Foto: Servei d'Arqueologia de Barcelona)

Altres notícies