Notícies

El refugi antiaeri núm. 538 del carrer de Sant Frederic (Sants-Montjuïc)

Descobert el refugi núm. 538 del carrer de Sant Frederic, al districte de Sants-Montjuïc

17 maig, 2017 , fa 7 anys | 3.109 visites

Des del 9 de gener s’està duent el seguiment arqueològic de les obres d’urbanització del  carrer de Sant Frederic, carrer de Casteràs i carrer de Càceres, al districte de Sants-Montjuïc, treballs que, durant la primera setmana del mes de maig, han permès  descobrir un nou refugi antiaeri, que no havia estat alterat des de la Guerra Civil espanyola. Aquests treballs estan sent dirigits per l’arqueòleg Dídac Pàmies (Antequem).

Segons la documentació recollida a l’Arxiu Contemporani de Barcelona, es podria tractar del refugi 0538. Es coneix l’existència d’aquest refugi pel llistat de refugis antiaeris del 16 de juliol de 1938 publicat a l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona, editat per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA. A Barcelona se’n construïren al voltant de 1.400.

En aquest cas, només coneixíem l’existència d’aquest refugi per aquest llistat, sense arribar a tenir cap més documentació, ja fossin plànols o el projecte constructiu de l’època, o fruit d’intervencions posteriors.

Arran d’aquests treballs d’urbanització, es va produir la descoberta d’una de les entrades a l’esmentat refugi, la qual es va omplir de runa i segellar un cop acabat el conflicte bèl·lic. El refugi es troba a una profunditat d’entre 9 i 10 metres, i discorre longitudinalment per sota del carrer de Sant Frederic. Aquesta entrada es localitza a la cruïlla del carrer de Sant Frederic amb Casteràs.

El dilluns 15 de maig, i un cop buidat de terra l’accés durant la setmana anterior,  es va enretirar un tapiat de maons que segellava l’accés final al refugi. Immediatament, tècnics del Servei d’Arqueologia de Barcelona, juntament amb la Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra, van procedir a inspeccionar aquesta descoberta. Un cop enretirat el tapiat, es va constatar l’excepcionalitat de la troballa, atès que el refugi es trobava totalment intacte des del moment que el van clausurar un cop finalitzat el conflicte bèl·lic.

Durant la inspecció es va poder confirmar que el refugi, en el moment de la seva clausura, es trobava a mig procés constructiu, atès que tres quartes parts del mateix no presentaven els acabats habituals, com poden ser parets i voltes de maons o de ciment. Únicament un extrem del refugi es trobava totalment acabat, mentre que la resta només havien procedit a la seva excavació a les argiles o torturà.  Diversos trams d’aquestes galeries per finalitzar es trobaven en un pèssim estat de conservació, atès que part de les seves parets i voltes s’havien col·lapsat, amb un perill evident.

També es va poder localitzar un segon accés del refugi, el qual es troba clausurat amb una paret de totxos, i que es localitza a la cruïlla del carrer de Sant Frederic amb Carreras i Candi.

Es van poder localitzar diferents elements mobles de ferro, com llaunes o olles, que es trobaven encara in situ dins del refugi.  També es van poder documentar in situ, en bona part de les parets del refugi, les llànties de ferro o llums d’oli que el van il·luminar durant les obres de construcció i els bombardejos. Destacar la presència d’una latrina de clot sec.

Durant les properes setmanes es procedirà a la documentació planimètrica i fotogràfica de tot el refugi, i la recuperació de tots els elements mobles del seu interior.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Escala d'accés de l'entrada del carrer Sant Frederic-Casteràs. Foto: SABCN

  Escala d'accés de l'entrada del carrer Sant Frederic-Casteràs. Foto: SABCN

 • Accès inferior de la segona entrada del refugi. Foto: SABCN

  Accès inferior de la segona entrada del refugi. Foto: SABCN

 • Latrina del refugi. Foto: SABCN

  Latrina del refugi. Foto: SABCN

 • Galeria inacabada del refugi amb parets caigudes. Foto: SABCN

  Galeria inacabada del refugi amb parets caigudes. Foto: SABCN

 • Galeria inacabada del refugi amb parets caigudes. Foto: SABCN

  Galeria inacabada del refugi amb parets caigudes. Foto: SABCN

 • Llàntia o llum d'oli per il·luminar l'interior del refugi. Foto: SABCN

  Llàntia o llum d'oli per il·luminar l'interior del refugi. Foto: SABCN

 • Tasses de ferro localitzades a l'interior del refugi.Foto: SABCN

  Tasses de ferro localitzades a l'interior del refugi.Foto: SABCN

Altres notícies