Notícies

La intervenció arqueològica al Carrer del Pont, 2-12 (Districte de Sant Andreu)

Resultats de la intervenció arqueològica al carrer del Pont, 2-12, al districte de Sant Andreu.

24 octubre, 2016 , fa 6 anys | 3.272 visites

La intervenció arqueològica que s’està duent a terme a les finques dels números 2-12 del carrer del Pont (Districte de Sant Andreu) està a punt de finalitzar, ja que només resten per executar les feines de cobriment i adequació de tot aquest espai.

Aquests treballs arqueològics han permès documentar els murs i fonamentacions d’un antic edifici localitzat en aquest indret, possiblement del segle XIX. En concret s’han localitzat fins a tres àmbits contigus, relacionats amb un mateix edifici. Un d’aquests espais presenta dos dipòsits de petites dimensions, realitzats amb blocs de pedra i totxana, tot a tocar del que semblaria ser un pou de registre del Rec Comtal. El pou, donat les seves reduïdes dimensions i el fet que estigués ple de runa, ha dificultat poder excavar l’interior, fins a la seva connexió amb el Rec Comtal. Aquest pou de registre seria posterior a la construcció i enderroc d’aquest edifici, i per tant del segle XX.

Respecte a l’edifici localitzat, degué ser enderrocat a partir del 1920’s, tal i com queda demostrat per la informació fotogràfica recollida en el llibre d’Enric H. March, El Rec Comtal. 1000 anys d’història, pàg. 232, de recent publicació. A partir d’aquest moment, i un cop enderrocat aquest edifici conjuntament amb un altre que es trobava contigu, es degué delimitar la finca resultant amb una nova tanca perimetral feta amb totxana i una fonamentació mixta de totxana i blocs de pedra, concretament llambordes reutilitzades. En la fotografia adjunta, la qual s’ha extret del web “El Rec Comtal. Paisatges Culturals”, obra d’Enric H. March, es pot apreciar perfectament l’existència d’aquest edifici, sense que aquesta tanca encara existís. També s’adjunta una imatge d’una pintura de Santiago Rusiñol d’aquest mateix indret, de possiblement principis del segle XX.

Les evidències arqueològiques obtingudes mostren clarament com aquest mur perimetral s’adossa als murs de l’edifici, i per tant la seva construcció seria posterior a l’enderroc d’aquest

Pel que fa als pous de registre esmentats a l’anterior nota informativa, confirmar que només s’e n’ha documentat un,  de cronologia posterior a l’enderroc de l’edifici. Pel que fa a les dues fites localitzades, no es trobaven in situ, ja que es trobaven desplaçades respecte al pou de registre localitzat.

El segon pou ha resultat ser un dipòsit d’aigua fet amb totxana, i relacionat amb una zona enjardinada d’aquestes finques, possiblement del segle passat.

Cal tornar a remarcar, que no s’ha produït cap destrucció patrimonial, i que tot s’ha executat tal i com marca la normativa vigent en patrimoni arqueològic. Durant el dia d’avui es procedirà a cobrir i protegir convenientment les restes de l’edifici documentat. Aquests treballs estan realitzats per l’arqueòleg Adrià Cubo, de l’empresa Àtics.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Vista general dels murs de l'antiga edificació existent en aquest indret, enderrocada a partir del 1920's. Foto: Adrià Cubo

  Vista general dels murs de l'antiga edificació existent en aquest indret, enderrocada a partir del 1920's. Foto: Adrià Cubo

 • Dipòsits localitzats al'interior d'un dels àmbits de l'edificació documentada. Foto: Adrià Cubo.

  Dipòsits localitzats al'interior d'un dels àmbits de l'edificació documentada. Foto: Adrià Cubo.

 • Dipòsit fet amb totxanes localitzat a una antiga zona enjardinada avui en dia en desús. Foto: Adrià Cubo.

  Dipòsit fet amb totxanes localitzat a una antiga zona enjardinada avui en dia en desús. Foto: Adrià Cubo.

 • Postal amb el Rec Comtal passant per darrere de l'església de Sant Andreu, actual carrer del Cinca (1910-1920). Imatge extreta del web

  Postal amb el Rec Comtal passant per darrere de l'església de Sant Andreu, actual carrer del Cinca (1910-1920). Imatge extreta del web "El Rec Comtal. Paisatges culturals".

 • El Rec Comtal per darrere de l'església de Sant Andreu de Palomar. Obra de Santiago Rusiñol (1861-1931). Imatge extreta del web

  El Rec Comtal per darrere de l'església de Sant Andreu de Palomar. Obra de Santiago Rusiñol (1861-1931). Imatge extreta del web "El Rec Comtal. Paisatges culturals".

Bibliografia relacionada
MARCH, Enric H. (2016). El Rec Comtal. 1000 anys d’història. Barcelona: Viena editorial

Altres notícies