Una ciutat en constant canvi

Selecció de documents municipals dels moments més destacats de creixement de la ciutat de Barcelona, des de l'enderroc de les muralles fins als Jocs Olímpics de l'any 1992.