Selecció de projectes de coedició de publicacions amb l'Ajuntament de Barcelona

Imatge de llibres coeditats per l'Ajuntament de Barcelona gener 2023

El període de presentació de projectes de coedició de publicacions amb l’Ajuntament de Barcelona del mes de gener del 2023 ja s’ha acabat. El mes de juliol del 2023 s’obrirà un nou període per a la recepció de propostes, que hauran de tenir com a referència la ciutat i la ciutadania de Barcelona i s’hauran d’emmarcar en les deu col·leccions que el Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 7 d’abril de 2021.

Durant el període del 10 al 31 de gener es van rebre 10 propostes de 10 editorials diferents. El Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona ha valorat positivament dos projectes de dues editorials diferents.

La Direcció de Serveis Editorials de l’Ajuntament de Barcelona s’encarrega de la creació, l’edició i la comercialització de productes editorials segons el Pla aprovat pel Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta tasca es desenvolupa a partir de creacions pròpies, amb altres serveis municipals i en coedició amb el sector privat editorial.

Les coedicions amb el sector privat editorial s’estableixen per contribuir a una millor explotació, difusió i promoció de les publicacions. A més, serveixen per establir un marc de col·laboració amb el sector editorial i per donar-li suport.

Per garantir la transparència i l’objectivitat del sistema de selecció dels diferents projectes editorials de coedició, la Direcció de Serveis Editorials portarà a terme semestralment (els mesos de gener i juliol) un procés de selecció.

Les propostes hauran de tenir com a referència la ciutat i la ciutadania de Barcelona i s’hauran d’emmarcar dins les deu col·leccions que el mateix Consell d’Edicions i Publicacions va aprovar el 7 d'abril de 2021 (consulteu els formats dels llibres que formen part de cadascuna de les col·leccions). Si no formen part de cap d’aquestes col·leccions, caldrà indicar a quina col·lecció pròpia de l’editorial es proposa l’edició.

• Gent de Barcelona. Barcelonines i barcelonins o persones molt relacionades amb la ciutat, val tant per als grans protagonistes com per a la gent comuna.

• Barcelona Ecologia. Tots els aspectes relacionats amb el medi ambient urbà, la sostenibilitat, la natura urbana i l’emergència del canvi climàtic.

• Barcelona, Present i Futur. Abordar els aspectes econòmics, científics, digitals i socials, tant històrics com contemporanis, que expliquin el model de ciutat i la seva àrea metropolitana, així com la perspectiva de futur que dibuixen.

• Barcelona, Arquitectura i Urbanisme. Per mostrar les línies i el model urbanístic de la ciutat i prioritzar el coneixement de la ciutadania dels projectes i personatges singulars relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme de la ciutat.

• Barcelona, Ciutat i Barris. La història, la memòria i la cultura de la ciutat i dels seus barris. La divulgació del passat i el present del teixit associatiu, entitats i moviments socials que han deixat petjada a la ciutat i els seus barris.

• Barcelona Literària. Els vincles de Barcelona amb el seu patrimoni literari i la representació literària de la ciutat.

• Barcelona en Vinyetes. Introduir el gènere de la novel·la gràfica i el còmic per explicar històries de la ciutat i de la seva ciutadania.

• Barcelona Beceroles. Acostar la ciutat als públics infantil i juvenil amb publicacions atractives tan gràficament com narrativament.

• Darrere la Càmera. Llibres de fotografies de la ciutat, antigues i noves. Per valorar la transformació de la ciutat i la tradició de fotògrafes i fotògrafs.

• Arts a la Ciutat. Catàlegs i edicions de museus i centres d’Art.

En la valoració dels projectes es tindrà en compte el criteri de la paritat per obtenir una presència equilibrada de dones i homes en les autories dels llibres, tal com va recomanar el Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta que tingueu a l'adreça de correu electrònic barcelonallibres@bcn.cat