Selecció de projectes de coedició de publicacions amb l'Ajuntament de Barcelona

Ja es pot consultar la llista de les propostes amb valoració positiva rebudes durant el període del 7 al 25 de gener de 2021 per a la selecció de projectes de coedició de publicacions amb l’Ajuntament de Barcelona. El mes de juliol de 2021 s’obrirà un nou termini per a la presentació de projectes de coedició.

La Direcció de Serveis Editorials de l’Ajuntament de Barcelona s’encarrega de la creació, edició i comercialització de productes editorials segons el Pla aprovat pel Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta tasca es desenvolupa a partir de creacions pròpies, amb altres serveis municipals i en coedició amb el sector privat editorial.

Les coedicions amb el sector privat editorial s’estableixen per contribuir a una millor explotació, difusió i promoció de les publicacions. A més, serveixen per establir un marc de col·laboració amb el sector editorial i per donar-li suport.

Per garantir la transparència i objectivitat del sistema de selecció dels diferents projectes editorials de coedició, la Direcció de Serveis Editorials portarà a terme semestralment (els mesos de gener i juliol) un procés de selecció.

Les propostes hauran de tenir com a referència la ciutat i la ciutadania de Barcelona i s’hauran d’emmarcar dins les vuit col·leccions que el mateix Consell d’Edicions i Publicacions va aprovar l’11 de novembre de 2020. Si no formen part de cap d’aquestes col·leccions caldrà indicar a quina col·lecció pròpia de l’editorial es proposa l’edició.

Gent de Barcelona. Biografies, reculls o memòries de figures estretament vinculades a la ciutat.

Barcelona ecologia. Per donar a conèixer els ecosistemes i la biodiversitat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Barcelona present. Aspectes econòmics, científics, digitals i socials, tant històrics com contemporanis, que expliquin el model de ciutat i la seva àrea metropolitana.

Barcelona arquitectura i urbanisme. El model de futur, l’evolució actual i el passat de l’urbanisme i l’arquitectura a la ciutat.

Barcelona ciutat i barris. Reculls d’història, cultura, memòria i fotografia que conviden a conèixer el passat de la ciutat i els seus barris. Entitats, associacions o moviments que hi han deixat petjada.

Barcelona literària. Estudis sobre el patrimoni literari, la crítica literària i les reedicions de clàssics en el marc d’efemèrides.

Barcelona dibuixada. No ficció dibuixada. Per explicar la ciutat de manera diferent, amb relats històrics o actuals que adoptin el llenguatge del còmic o la novel·la gràfica.

Barcelona infantil i jove. Per explicar la ciutat als joves i al públic infantil.

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta que tingueu a l'adreça de correu electrònic barcelonallibres@bcn.cat