Ajuntament vs Odi

Des de l’Ajuntament de Barcelona treballem per combatre el discurs d’odi i la discriminació a través d’un enfocament basat en drets humans i en la interculturalitat.

La prevenció i lluita contra el discurs d’odi és una de les prioritats temàtiques i una de les línies d’acció previstes en la mesura de govern-programa “Barcelona, ciutat de drets”. Els diferents tipus de discurs d’odi amaguen un denominador comú: el rebuig i la discriminació d’aquella persona que es veu com a diferent. Aquesta discriminació es la llavor que, cultivada i regada, germina en falta de cohesió social i en problemes de convivència.

Per prevenir aquests problemes, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa diverses accions concretes de prevenció i lluita contra la discriminació i el discurs d’odi, com esdeveniments de divulgació i sensibilització, i altres mesures de polítiques públiques destinades a prevenir i combatre algunes de les formes d’odi més freqüents. D’entre elles, destaquem les següents: