Descarregables

Aquesta subsecció conté recursos descarregables per aprendre més sobre el discurs d’odi i les millors maneres de fer-li front.Orientacions

Manual per combatre el discurs d’odi a internet a través de l’educació en drets humans

Save a Hater

Idees per actuar contra la polarització i el discurs d’odi a les xarxes socials

Les violències de gènere en línia

Informe complet

Toxic Twitter – A toxic place for women

L’abordatge dels delictes d’odi i les discriminacions a Barcelona

Estudi sobre el concepte, l’atenció i l’experiència de les persones víctimes

El prejudici fet notícia

Estudi de l’Observatori del discurs d’odi als mitjans de comunicació. 2016-2017

El discurs de l’odi a les xarxes socials: l’estat de la qüestió

Informe de situació sobre el DO a les xarxes socials, amb un diagnòstic del problema: el dilema entre la llibertat d’expressió i la repressió del discurs d’odi, valoracions i estratègies no jurídiques per combatre’l.

El discurs de l’odi a les xarxes socials

Resum executiu.

Ciberespect. Guía práctica de intervención en línea para ciberactivistas

(versió en castellà)

Guia para combatir el discurso de odio

(versió en castellà)

¿Es odio? Manual práctico para reconocer y actuar frente a discursos y delitos de odio

(versión en castellano)

BOOKMARKS. A manual for combating hate speech through human rights education

(anglès)

BOOKMARKS. Manual per educadors I

(extracte en castellà)

BOOKMARKS. Manual per educadors II

(extracte castellà)

Combating sexist hate speech

COMPASS. Manual d’educació en els drets humans amb joves

Edició 2015. Castellà

COMPASS. Manual sobre educació de drets humans amb joves

Edició 2012. Anglès.

Guia pràctica per l’agent antirumors

2016. Català.

Countering online hate speech

Anglès.

Jurisprudència del Consell d’Europa (Cort Europea de Drets Humans) en matèria de discursos de l’odi

Anglès.

Kit ciberactivista

Castellà.

MIRRORS – Manual per combatre la gitanofòbia a través de l’educació en drets humans

Anglès.

Recopilació de materials i recursos Campanya NO HATE

Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona

L’Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona és un document que recull objectius i accions per promoure la inclusió, la cohesió social, la sensibilització i el coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no-discriminació.

Barcelona actua contra la Islamofòbia

Davant l’amenaça de la proliferació dels discursos i delictes d’odi i discriminació vers la població musulmana, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una mesura de govern relativa al “Pla municipal de lluita contra la Islamòfobia”; concebut com un Pla de xoc amb trenta mesures i actuacions, que dóna continuïtat a iniciatives ja impulsades com l’acte “Actuar contra la Islamofòbia: propostes per combatre la discriminació avui”.

Pla municipal per al col·lectiu LGTBI

Aquest pla constitueix l’instrument principal d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per eliminar les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual.

Pla d’acció de la Xarxa BCN Antirumors 2016-2020

La Xarxa BCN Antirumors treballa per desmuntar els rumors, prejudicis i estereotips sobre la diversitat cultural a la ciutat de Barcelona. És una xarxa formada per més d’un miler de membres: persones a títol individual, associacions, entitats i Ajuntament de Barcelona, a través de programes, serveis i equipaments municipals i està oberta a tothom.

BCN Acció Intercultural

Barcelona, una ciutat diversa, una ciutat compromesa amb la convivència i la cohesió social. Amb el Pla BCN Interculturalitat com a guia, i incorporant altres directrius del Pla de treball d’Immigració 2012-2015, l’Ajuntament de Barcelona impulsa una sèrie d’accions per fomentar la interculturalitat. Aquestes accions s’apleguen en el Programa BCN Interculturalitat.

Xarxa Antirumors

Actua de manera cooperativa i conjunta per eradicar els rumors i els estereotips que poden generar actituds de discriminació i racisme i, per tant, dificultar la convivència positiva i intercultural entre persones de diferents cultures.

Exposició “Això (no) és real”

L’exposició “Això (no) és real” vol, a través d’exemples, dades i reflexions, fomentar una visió crítica i curosa sobre com es mostra la diversitat cultural en els mitjans de comunicació.

Guia pràctica per a l’agent antirumors

Com es poden combatre els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural a Barcelona. Aquesta guia és una eina per a la reflexió i el desenvolupament d’habilitats i actituds que afavoreixin la sensibilització i lluitin contra la discriminació, amb l’objectiu de desmuntar rumors i estereotips sobre la diversitat cultural.

Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la convivència intercultura, és una iniciativa que s’emmarca en l’execució del Pla “Barcelona Interculturalitat” amb l’objectiu d’oferir activitats de sensibilització i educació ciutadana per desmuntar i reflexionar sobre els rumors, prejudicis i estereotips que malmeten la convivència intercultural i la cohesió social.

Manuals antirumors

Les dades objectives i actualitzades, així com els argumentaris sòlids són eines claus d’acció antirumors. A continuació us podeu descarregar argumentaris que tracten àmbits específics afectats pels rumors i estereotips sobre diversitat cultural.

Oficina per la No-Discriminació

Servei que ofereix l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona per promoure els drets humans, garantir la igualtat a tota la ciutadania i lluitar contra qualsevol forma de discriminació.

Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals

El Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals és un òrgan consultiu i de participació sectorial constituït el 22 de juliol de 2004 amb la finalitat de fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals.

Oficina d’Afers Religiosos

Servei que ofereix l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona per garantir la llibertat de consciència i religió. Treballa perquè totes les visions de la vida, les religioses i no religioses, siguin reconegudes i respectades.