Ciències forenses i criminologia

L'interès suscitat entre la ciutadania pels temes forenses i la consegüent demanda documental sobre aquestes matèries va donar lloc a la creació d'aquest centre d'interès multisuport (llibres, DVD, recursos en línia...), actualment organitzat en el següents apartats:

  • Codis, manuals i textos legals (MTL)
  • Policia, serveis secrets i grups especials (PSS)
  • Biografia (B)
  • Ficció criminal (FC)
  • Manuals i monografies tècniques (MMT)
  • Investigació criminal i forense (IC)
  • Delictes, delinqüents i víctimes (DDV)
  • Novel.la forense (NF)
  • Cinema forense (CF)

Què podem trobar al Centre d’interès en Ciències Forenses i Criminologia?

El fons disposa d’un conjunt de textos jurídics, lleis orgàniques, manuals de dret i política criminal, documents legislatius específics civils, penals i processals, així com legislació penitenciària i policial, sense oblidar els manuals i monografies tècniques generals sobre  ciències forensescriminalisticacriminologia, disciplines com la psicologia i psiquiatria forensesquímica  forensebiologia i genètica forense, i d’altres més concretes com la dactiloscòpia, lingüística forense o la documentoscòpia i grafologia forense.

L'apartat d'investigació criminal i forense se centra en l'estudi de l'escena del crim, en l'exposició i resolució de casos reals, tant de caire humanitari com criminal. Entre aquests darrers destaca el Fons Assun Viladrich, format per un conjunt de cent monografies, cadascuna d’elles centrada en una investigació criminal d’arreu del món.  

En aquesta selecció no podien faltar els documents que tenen com a objectiu l'estudi i el tractament del delinqüent, el delicte i la víctima, moltes vegades de la mà dels col·lectius que investiguen i lluiten contra el delicte, i també dels professionals encarregats de la seguretat, des de les diferents policies als detectius privats, passant pels serveis d'intel·ligència mundials.

Donant pas a la ficció criminal, trobem monografies generals sobre teoria del cinema, sèries i literatura criminal i forense, així com les que aborden el 'true crime' com a gènere.  En aquest context, ocupen un lloc destacat la  novel·la forense,  el cinema forense i les  sèries televisives d'èxit, on part de la intriga rau en l'explicació científica de les investigacions criminals o bé estan dirigides pels diferents professionals relacionats amb elles (jutges, forenses, detectius, etc).

Entre les activitats dutes a terme al voltant d’aquest fons, destaquem: conferències (dactiloscòpia, ADN o investigació criminal  a la literatura), visites a uns laboratoris de policia científica, activitats dins el programa de ciutat de BCNegra, o la recerca de documentació i imatges per al llibre Barcelona en negro, editat per La Vanguardia, volum que fa un repàs dels tres darrers segles de la crònica negra de la nostra ciutat.


La demanda d'aquest fons documental prové majoritàriament d'estudiants de criminologia i altres especialitats universitàries, d'alumnes de Batxillerat (treballs de recerca) i préstec interbibliotecari, a més d'aspirants als cossos de seguretat i, cada cop més, de persones interessades en aquestes disciplines.