Ciències forenses i criminologia

L'interès suscitat entre els usuaris pels temes forenses i la consegüent demanda documental sobre aquestes matèries va donar lloc a la creació d'aquest centre d'interès multisuport (llibres, DVD, recursos en línia...), actualment organitzat en set apartats:

  • Manuals i textos legals (MTL)
  • Manuals i monografies tècniques (MMT)
  • Investigació criminal i forense (IC)
  • Delictes, delinqüents i víctimes (DDV)
  • Policia, serveis secrets i grups especials (PSS)
  • Biografia (B)
  • Ficció criminal (FC)

A continuació, us oferim una petita mostra del que tenim:

Manuals i textos legals: fonamentalment al voltant del dret penal i la legislació específica, per continuar amb tot un seguit de manuals i monografies tècniques generals sobre ciències forenses, criminalística i criminologia, així com tècniques i disciplines més concretes: psicologia i psiquiatria forenses, dactiloscòpia, química i genètica forenses, documentoscòpia i grafologia forense, etc.

L'apartat d'investigació criminal se centra en l'estudi de l' escena del crim i en l'exposició i resolució de casos reals, que es complementa amb una selecció de documents que tenen com a objectiu l'estudi i el tractament del delinqüent, el delicte i la víctima, moltes vegades de la mà dels col·lectius encarregats de mantenir l'ordre i la seguretat: de les diferents policies als detectius privats, passant pels serveis d'intel·ligència d'arreu.

Els interessats en la narració criminal també disposen de dos apartats específics: les biografies i autobiografies de personatges relacionats amb les ciències forenses (jutges, metges forenses, criminalistes, etc.) i les novel·les forenses, cinema i sèries televisives d'èxit, on part de la intriga rau en l'explicació científica de les investigacions criminals.

Entre les activitats dutes a terme, cal destacar la visita a uns laboratoris de la policia científica, conferències i la recerca de documentació i imatges per al llibre Barcelona en negro , editat per La Vanguardia, volum que fa un repàs dels tres darrers segles de la crònica negra de la nostra ciutat.La demanda d'aquest fons documental prové majoritàriament d'estudiants de criminologia i altres especialitats universitàries, d'alumnes de Batxillerat (treballs de recerca) i de préstec interbibliotecari, a més d'aspirants als cossos de seguretat i, cada cop més, d'usuaris interessats en aquestes disciplines.