Recursos pedagògics

L'Espai de Recursos Pedagògics, ubicat a la sala infantil (3a planta), és un centre d'interès que té l'objectiu de donar suport a la tasca docent del professorat de tots els nivells educatius, des de l'escola bressol fins a l'ensenyament primari. També està adreçat a altres professionals, estudiants de magisteri, així com pares i mares que vulguin aprofundir en el coneixement de l'aprenentatge i l'educació, formal i no formal, dels infants.

El fons està compost per llibres, revistes i material audiovisual sobre les temàtiques següents: literatura infantil, tècniques d'animació a la lectura, biblioteques escolars, educació en el lleure, educació per nivells educatius, mètodes d'ensenyament de les diferents matèries, educació a través de la música, organització escolar, orientació i tutoria, recursos per a l'aula i aplicació d'internet i les TIC, teories educatives, currículums educatius, necessitats educatives especials, problemàtiques en l'àmbit educatiu (assetjament escolar, gestió de conflictes a l'aula, etcètera), entre altres.

La biblioteca ofereix serveis als centres educatius del districte, com ara visites escolars i préstecs de lots de llibres. Podeu consultar-los a la Guia informativa de serveis i recursos per a escoles i instituts.

Per millorar el servei, podeu adreçar-nos els vostres suggeriments i propostes de compra de documents.

Galeria: