Serveis a les escoles

Treballem en col·laboració amb les escoles del nostre entorn per fomentar la lectura i l'alfabetització informacional. Oferim:

 • Carnet d'entitats
  Per fer ús del servei de préstec, els centres escolars del barri poden sol·licitar un carnet a la biblioteca (sigui com a centre o com a grup classe). El carnet permet disposar de lots de documents durant el període de temps que es consideri convenient. Només cal que un professor o professora se'n faci responsable i que presenti el NIE del centre.
 • Servei d'informació
  Assessorament per satisfer les necessitats d'informació del personal docent (obtenció de documents per a la formació, informació sobre activitats i lleure, recomanació de lectures, informació sobre el barri i el districte, accés a bases de dades en línia i internet).

 • Préstec
  La biblioteca ofereix el préstec dels seus documents a les escoles que ho sol·licitin. Això no obstant, oferim lots de documents temàtics. Només ens heu de comunicar el tema o els temes que voleu treballar, amb una certa antelació, per poder localitzar i preparar els lots de documents.

 • Préstec interbibliotecari
  La biblioteca pot localitzar i proporcionar de manera gratuïta els documents que no són al fons propi i que estan disponibles en altres biblioteques de la ciutat de Barcelona.

 • Clubs de lectura
  Si hi esteu interessats, podem programar conjuntament sessions de lectura en veu alta i clubs de lectura compartida.

 • Activitats
  Amb una periodicitat mensual, programem activitats per a nens i nenes i famílies que volen promoure el gust per la lectura. Són propostes basades en llibres que combinen la narració amb la dramatització i el suport d'objectes, titelles i música.

 • Visites escolars
  Podeu concertar visites en grup per conèixer la biblioteca i aprendre a utilitzar els recursos d'informació i de suport a la formació, i per gaudir de l'oferta de lleure cultural. És un servei adreçat especialment als centres educatius: escoles bressol, educació infantil i primària, aules d'acollida, educació secundària i batxillerat.
  Des de la biblioteca proposem tres grans tipus de sessions, però es poden acordar altres opcions i continguts. Les sessions s'adapten als nivells i a les necessitats de cada grup.

  • Visita general: Presentació de funcionament, serveis, fons bibliogràfic i activitats de la biblioteca d'una manera bàsica i introductòria. Orientada a qualsevol grup d'educació primària i ESO, batxillerat, cicles formatius, etcètera. Conèixer la biblioteca i els seus recursos: sessions generals sobre la biblioteca amb informacions molt bàsiques i pràctiques perquè l'alumnat conegui l'existència de la biblioteca, com utilitzar-la i quins recursos s'hi poden trobar.
  • Visita Foment de la lectura: Activitats per fomentar el gust per la lectura (narració de contes, tria de llibres, presentació de llibres, etcètera). Visita per descobrir els llibres i temps lliure per remenar i mirar.
  • Visita formativa: Aprofundiment en les eines de recerca d'informació (ús del catàleg, classificació del fons, internet, bases de dades en línia, etcètera). Aprenem a cercar a la biblioteca: sessió pràctica per aprendre a cercar informació en llibres, catàlegs, obres de referència, internet... Es treballa a partir d'un tema de recerca acordat amb l'escola o el centre.

  Les visites tenen una durada aproximada d'una hora i demanen la col·laboració del professorat. És imprescindible concertar dia i hora amb la biblioteca amb prou antelació. Si voleu més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres personalment, trucant al telèfon 93 256 49 29 o bé enviant-nos un missatge electrònic a b.barcelona.ram@diba.cat