Disfressa el teu llibre

Disfressa el teu llibre és una activitat participativa de promoció lectora i creació artística adreçada especialment a grups escolars que cursin 6è de primària i 1r o 2n d'ESO a les escoles de la Dreta de l'Eixample. Consisteix a llegir un llibre de ficció i representar plàsticament allò que transmeti la lectura.

Els objectius de l’activitat són:

- Promoure el gust de la lectura

- Potenciar la creativitat i les habilitats manuals

- Potenciar les habilitats socials

- Despertar l’interès dels joves per les biblioteques del seu barri

- Reforçar l’autonomia lectora

- Estimular la fantasia i la imaginació

- Relacionar als alumnes de les escoles de la Dreta de l’Eixample

- Crear un espai de convivència i trobada dels joves a la biblioteca pública

- Generar accions conjuntes de foment a la lectura entre la biblioteca pública i diferents biblioteques escolars de l’Eixample Dreta, per tal d’optimitzar recursos i incrementar l’ eficàcia dels seus projectes lectors.

 

Qui pot participar?

-Nois i noies entre 11 i 14 anys, i que estiguin cursant 6è de primària, 1r o 2n d’ESO, en qualsevol de les escoles de la Dreta de l’Eixample.

-Escoles de la Dreta de l’Eixample amb el grup de 6è de primària, 1r o 2n d’ESO. 

La modalitat de participació com a escola, requereix d’una sol·licitud prèvia a la Biblioteca Sofia Barat.

És imprescindible tenir el carnet d’usuari de Biblioteques de Barcelona.

 

Característiques de les obres: 

- El llibre formarà part de la base o part de l’obra.

- És necessari protegir el llibre  perquè no quedi malmès per la disfressa.

 - L’obra ha d’incorporar el títol del llibre i, opcionalment, la frase que hagi servit d’inspiració per a la disfressa.

- Màxim mides de l’obra: 25 X 16 x 20 cm

- Es podrà participar individualment o per parelles

 

Calendari de presentació de les obres:

Les obres s'han de presentar un cop ha finalitzat el Carnaval. 

Cal concertar una visita amb la biblioteca

 

Exposició pública de les obres:

Durant el mes d'abril i part de maig s' exposaran les cinc millors obres de cada escola.

 

Trobada amb autor/a convidat/a:

Els alumnes de les cinc millors obres de cada escola participaran a la trobada amb un autor/a escollit per la biblioteca i es reconeixerà l’esforç i la participació amb un diploma.

 

Hi col·labora: Papereria Canut, Cor Eixample, La Caixa d’Eines Llibreria, Centre Cultural La Casa Elizalde.