Biblioteca Sofia Barat (1971-2021): 50 anys de servei comunitari

Aniversari. Aquest 2021 fem 50 anys!

Arribats als 50 anys de servei comunitari, la biblioteca Sofia Barat vol compartir amb tots vosaltres els seus orígens,  i agrair la tasca a totes les persones que s’han implicat organitzant els seus serveis. Ens volem dirigir a tècnics, entitats, escoles, serveis i  usuaris/usuàries que han fet possible l’esperit viu d’aquest servei comunitari de la Dreta de l’Eixample.

La nostra tasca és convertint-nos en un equipament de referència per a les famílies, entitats, serveis i escoles del barri, situant la lectura, la informació, el coneixement i la formació com les  eines principals de participació dels veïns del barri de la Dreta de l’Eixample. L’accés a la lectura, cultura, innovació i coneixement són drets fonamentals de les societats que busquen el progrés i el canvi, i les biblioteques tenim la missió de reforçar-ho.

Durant tots aquests anys de servei, la biblioteca ha aconseguit transformar-se per aconseguir espais que responguin a les noves necessitats socials i culturals. En aquest sentit, aquest any ens proposem a fer un nou canvi que donarà noves oportunitats de treball i servei amb la comunitat.

La biblioteca Sofia Barat va obrir les seves portes l’any 1971, a l’escola Sagrat Cor com a servei comunitari, i va ser l‘any 2000 quan es va traslladar a l’emplaçament actual, al carrer Girona número 64, per oferir nous espais i serveis adaptats als requeriments del nou context social i cultural del moment.

Aquest any, coincidint amb els 50 anys de celebració, la biblioteca es disposa a seguir millorant els seus serveis incorporant una sala polivalent a la primera planta, que permetrà donar resposta a les noves demandes d’una societat cada vegada més digital i tecnològica, així com oferir un major nombre d’activitats dirigides als adults. També servirà com a espai de trobada i relació per al veïnat.

 

La biblioteca Sofia Barat forma part de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Barcelona, gestionada per un Consorci format per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Totes les biblioteques organitzen els seus serveis en xarxa, ofereixen serveis comuns i específics que van en funció de les necessitats  del barri on estan situades.

La nostra singularitat és centrar-nos en el barri de la Dreta de l’Eixample, i organitzem les col·leccions i els serveis d’acord a les necessitats canviants d’aquest barri.