ESPAI JOVE BOCA NORD

UN ESPAI CULTURAL PER A JOVES DEL CARMEL

L’Espai Jove Boca Nord neix al maig de 1999, com a un equipament juvenil de promoció social, constituint un punt de referència dels programes municipals de joventut del Districte d’Horta-Guinardó, essent (conjuntament amb l’Espai Jove Garcilaso), un dels dos primers Espais Joves de la ciutat de Barcelona. Des del principi, treballa amb la missió de fomentar el principi universal per a la població de persones adolescents i joves: l’autonomia. 

Aquest concepte es refereix a la seva capacitat per desenvolupar-se en llibertat i amb disponibilitat dels recursos necessaris de manera igualitària, tenint també en compte les necessitats del seu entorn. Així doncs, l’eix central l’assoliment de la llibertat individual i de la responsabilitat envers el col·lectiu

Són 2.300 m2 amb diversitat de serveis, infraestructures i espais especialitzats de les persones adolescents i joves i per aquestes. Un equipament que disposa de recursos per oferir espais i programacions altament singularitzades.

Per aconseguir aquesta fita la programació és diversa i oberta a tota mena d’activitats i propostes. Prevalent les més emergents i donant cabuda a aquelles que, pel fet d’estar proposades per les persones adolescents i joves, tenen dificultats per trobar altres espais dins la ciutat.

Ara mateix, l’Espai Jove Boca Nord desenvolupa un munt d’activitats, disciplines i àmbits molt diferents. No és fruit de la casualitat, al llarg dels darrers anys  a Boca Nord s’ha treballat molt per adaptar els diferents espais a les necessitats autèntiques que tenien les associacions juvenils i la població adolescent i jove del Districte d’Horta-Guinardó. I és això mateix el que volem continuar fent. Sempre amb l’ànim de facilitar les coses, ja que això sense les persones adolescents i joves només són 4 parets.

L’actuació integral de l’equipament cobreix els següents àmbits:

  • Donar suport a les iniciatives de grups juvenils.
  • Acompanyar la participació del teixit associatiu formal i no formal.
  • Programació de cultura de proximitat estable: escèniques, música, exposicions, jornades, cicles culturals, xerrades.
  • Suport a la creació i acció jove: rocòdrom, ràdio, bucs d’assaig, assessorament musical, aules tecnològiques, tallers, cessió d’espais…
  • Espais relacionals, d’aprenentatge, lleure i creació d’ampli espectre adequat als interessos d’adolescents i joves.
Boca nord dels túnels de la Rovira anys ’80.
Boca nord dels túnels de la Rovira, anys ’90.
Boca nord dels túnels de la Rovira, actualitat.