9a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i erradicació de les violènc ies masclistes – Convocatòria 2024

Status:
Sol·licituds obertes
Termini de presentació:

Del 25 de gener al 15 d'abril de 2024 (ambdós inclosos)

Temes:
Ciutat
2024
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l’Oficina Virtual

Última actualització:

El Premi Jove de Còmic és un concurs de creació artística que té com a objectiu prevenir i erradicar les violències masclistes entre la població adolescent i juvenil.

Poden participar en aquest concurs adolescents i joves que visquin, estudiïn o treballin a la ciutat de Barcelona, i que tinguin fins a 25 anys, de forma individual o col·lectiva, tot i que cada participant només podrà presentar una obra en qualsevol de les categories següents:

  • Categoria A (còmic): persones d'entre 16 i 25 anys
  • Categoria B (còmic): persones menors de 16 anys

L'edat als efectes de la participació en qualsevol de les categories anteriors és la que compleixin en l'any de la convocatòria.

També hi poden participar els centres educatius, equipaments i serveis per a adolescents i joves de la ciutat de Barcelona, en la següent categoria, en la qual només podran presentar una obra:

  • Categoria C (fanzín)

El termini de presentació de les obres és des del 25 de gener i fins al 15 d’abril de 2024.

La sol·licitud serà segons el model normalitzat que estarà disponible al web del districte i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Un cop presentada la instància amb tota la documentació la persona sol·licitant ha d’enviar, dins el mateix termini de presentació de sol·licituds, l’obra en format digital .jpg, .tiff o .pdf (de màxim 15 MB) per correu electrònic a l’adreça premijovecomicsantmarti@bcn.cat.

Status:
Sol·licituds obertes
Termini de presentació:

Del 25 de gener al 15 d'abril de 2024 (ambdós inclosos)

Temes:
Ciutat
2024
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l’Oficina Virtual