Convocatòria de subvencions per a projectes culturals de caràcter puntual d’interès per a la ciutat que es facin durant l’any 2024

Status:
En tramitació / resolta
Termini de presentació:

Del 30 de maig al 19 de juny de 2024 (ambdós inclosos)

Temes:
Cultura
2024
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l'Oficina Virtual

Última actualització:

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per dur a terme projectes de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic, o aquells que s’impulsin per primer cop i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024 a la ciutat de Barcelona.

Aquestes activitats i propostes impulsades pel sector cultural de la ciutat aporten, pel seu caràcter únic i excepcional, una rellevància i una repercussió especials en el seu àmbit, així com un esforç addicional a l’activitat ordinària de l’entitat organitzadora, raó per la qual aquesta convocatòria vol donar suport a aquest tipus de projectes, i també a aquells que s’impulsin per primer cop.

Se’n convoquen tres modalitats:

  • Modalitat A: aniversaris, efemèrides i celebracions.
  • Modalitat B: projectes nous o primeres edicions
  • Modalitat C: projectes estratègics de caràcter extraordinari

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no s’admetrà a tràmit.

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud i tota la resta de tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació a través de la seu electrònica de l’Ajuntament , seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

Per a les persones físiques i la resta de subjectes, la presentació de candidatures també es farà preferentment per via telemàtica. En el cas excepcional de presentació presencial, sens perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre General dels districtes, gerències o instituts.

Correu electrònic per a consultes: infoicub@bcn.cat

Status:
En tramitació / resolta
Termini de presentació:

Del 30 de maig al 19 de juny de 2024 (ambdós inclosos)

Temes:
Cultura
2024
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l'Oficina Virtual