Subvencions destinades a les associacions de venedors dels mercats municipals de Barcelona 2023

Status:
En tramitació / resolta
Termini de presentació:

Del 08 de maig al 19 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

Temes:
Comerç, mercats i consum
Ciutat
2023
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l’Oficina Virtual

Última actualització:

L’objecte d’aquesta convocatòria és, d’una banda, proporcionar un suport econòmic per fer front a les despeses de gestió ordinàries dels seus equipaments i, de l’altra, impulsar altres accions i mesures de dinamització comercial, i possibilitar que el mercat es consolidi com a element essencial del motor social dels barris des d’un vessant comercial i d’activitat econòmica.

Respecte de la línia de servei a domicili, està reservada únicament per als mercats que iniciïn, en aquest exercici, la prestació de servei a domicili amb una empresa d’inserció social.

Els formularis de sol·licitud i de presentació de despeses generals es poden baixar del web de Mercats de Barcelona. Les sol·licituds van dirigides a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, i s’han de presentar únicament en format electrònic a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. El tràmit s’inicia clicant “instància genèrica (inici del tràmit on line)” i és necessari disposar de certificat electrònic.

Presentació de sol·licituds i documentació: del 8 de maig al 19 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

Per a més informació i consultes, accediu al web de Mercats de Barcelona

Status:
En tramitació / resolta
Termini de presentació:

Del 08 de maig al 19 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

Temes:
Comerç, mercats i consum
Ciutat
2023
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l’Oficina Virtual