Subvencions per a projectes culturals de caràcter puntual d’interès per a la ciutat que es facin durant l’any 2023

Status:
En tramitació / resolta
Termini de presentació:

Del 26 de maig al 16 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

Temes:
Cultura
Ciutat
2023
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l’Oficina Virtual

Última actualització:

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per dur a terme projectes de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic, o aquells que s’impulsin per primer cop i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 a la ciutat de Barcelona.

Aquestes activitats i propostes impulsades pel teixit cultural de la ciutat aporten, pel seu caràcter únic i excepcional, una rellevància i una repercussió especials en el seu àmbit, així com un esforç addicional a l’activitat ordinària de l’entitat organitzadora, raó per la qual aquesta convocatòria vol donar suport a aquest tipus de projectes, també a aquells que s’impulsin per primer cop.

Se’n convoquen tres modalitats:

  • Modalitat A: aniversaris, efemèrides i celebracions.
  • Modalitat B: projectes nous o primeres edicions.
  • Modalitat C: projectes extraordinaris.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 26 de maig al 16 de juny de 2023, ambdós inclosos. Per als subjectes obligats per l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud i tota la resta de tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Per a les persones físiques i la resta de subjectes, la presentació de candidatures també es realitzarà preferentment per via telemàtica.

Status:
En tramitació / resolta
Termini de presentació:

Del 26 de maig al 16 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

Temes:
Cultura
Ciutat
2023
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l’Oficina Virtual