Direcció de Projectes Estratègics

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Jordi Campillo Gàmez

Director/a de Projectes Estratègics

Finalitat

Impuls dels projectes estratègics de la Gerència Municipal amb un component transversal dins l'organització, garantint-ne la implantació, l'avaluació i la supervisió, així com impuls de la coordinació d'entitats municipals.

Comparteix aquest contingut