Direcció de Serveis Comunicació Interna, Desenvolupament i Atenció al Personal

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Director/a de Serveis de Comunicació Interna, Desenvolupament i Atenció al Personal

Finalitat

Disseny, direcció i coordinació dels serveis d'atenció directa al personal en l'àmbit dels recursos humans. Direcció, coordinació i impuls dels programes de desenvolupament i comunicació interna.

Comparteix aquest contingut