Direcció de Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. ISIDRE COSTA RIBERA

Director/a de Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni

Finalitat

Pendent d'una resolució de la Gerència del Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) que en descrigui la missió i les funcions.

Comparteix aquest contingut